Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Eerste Honours Bul uitreikingen

26 juni 2012

De eerste lichting studenten die aan de Rijksuniversiteit Groningen het driejarige programma van het Honours College hebben gevolgd, krijgen hun bul uitgereikt op dinsdag 3 juli a.s. De uitreikingen vinden plaats in het Academiegebouw vanaf 18.00 uur. Hieraan voorafgaand is er vanaf 13.00 uur de Petrus Camper Finale, waarin de honoursstudenten groepsgewijs in het Academiegebouw onderzoeksprojecten presenteren die zij uitvoerden in het kader van de Petrus Camper Leergang.

Het Honours College van de RUG is onder leiding van voormalig Dean prof.mr.dr. Jenneke Bosch-Boesjes in 2009 gestart met een selecte groep eerstejaars studenten. Zij kregen met het honoursprogramma de kans hun bachelorstudie te verdiepen en verbreden. Naast de 180 studiepunten die vereist zijn voor een bachelordiploma, behalen honoursstudenten met een mix van verbredende en verdiepende vakken 45 studiepunten extra.

Uitblinken

Het Honours College selecteert zijn studenten uit de top tien procent van iedere faculteit. Het honoursprogramma is dan ook bedoeld voor studenten die de uitdaging zoeken, initiatief tonen, willen uitblinken en over grenzen heen willen kijken. Aan hen biedt het Honours College verdiepende en verbredende modules, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, summerschools en een platform voor honoursstudenten om mede gemotiveerde studenten te ontmoeten.

Petrus Camper Leergang

De Petrus Camper Finale is het laatste onderdeel van de Petrus Camper Leergang - een van de verbredende onderdelen van het Honoursprogramma - voordat de studenten afstuderen aan het Honours College. De Petrus Camper leergang beoogt honoursstudenten te leren om actuele wetenschappelijke en maatschappelijke problemen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen en dit te vertalen naar een visie voor de toekomst. De leergang bestaat uit een deel kennis, een deel vaardigheden (academisch schrijven en debatteren) en een deel dat gericht is op persoonlijke ontwikkeling (zelfkennis, zelfreflectie, samenwerken).

Workshops

Voor de Petrus Camper Finale hebben studenten workshops voorbereid waarin ze de resultaten van hun onderzoeksprojecten presenteren aan een breed publiek. Hun presentaties kunnen de vorm hebben van een poster, een film, een boek of anderszins.

Noot voor de redactie

- Meer informatie: prof.mr.dr. Hanny Elzinga, Dean Honours College. H.K.Elzinga@rug.nl. tel. 050-363 5187.
- Het programma van de Petrus Camper Finale en de buluitreikingen is eveneens te vinden op de website van het Honours College, www.rug.nl/honours.
- In de aflevering van 13 juni van Unifocus, het online videomagazine van de RUG, is een item gewijd aan Tanja Schasvoort, een van de afstuderende honoursstudenten.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws