Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prof.dr. Yme Kuiper benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen

06 juni 2012

Prof.dr. Yme Kuiper is met ingang van 1 september 2012 aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen. Deze nieuwe leerstoel is ingesteld door de Stichting Van der Wyck-de Kempenaer. De leerstoel kent een sterk interdisciplinair karakter: zowel de geschiedenis van de bewoners van de buitenplaatsen, als ook de architectuur en interieurs van de huizen en het landschap van de bijbehorende tuinen, parken en landgoederen krijgen aandacht.

Unieke leerstoel

Met de instelling van deze nieuwe leerstoel in het Jaar van de Buitenplaats 2012 beschikt de RUG als enige universiteit in Nederland over een academische onderzoeks- en onderwijsgroep op het terrein van buitenplaatsen en landgoederen. Organisatorisch wordt de nieuwe hoogleraar ondergebracht in het Kenniscentrum Landschap van de Afdeling Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de RUG, waarbij ook nadrukkelijk de samenwerking met de architectuurgeschiedenis en kunstgeschiedenis wordt nagestreefd. Ter ondersteuning van de nieuwe hoogleraar zal, eveneens met substantiële steun van de Stichting Van der Wyck-de Kempenaer, met ingang van 1 september a.s. tevens een universitair docent Historische buitenplaatsen en landgoederen (0,2 fte) worden aangesteld.

Hoogleraar prof.dr. Yme Kuiper

Prof.dr. Y.B. Kuiper (1949) combineert zijn nieuwe functie met zijn huidige functie van bijzonder hoogleraar Historische Antropologie en Antropologie van de Religie (namens Groninger Universiteitsfonds) aan de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn wetenschappelijke loopbaan heeft hij een zeer ruime onderzoeks- en onderwijservaring opgedaan op het terrein van de interdisciplinaire geschiedschrijving van de Nederlandse en Europese aristocratie. Daarnaast beschikt hij over een groot aantal nationale en internationale contacten in de wereld van zowel historisch-antropologisch onderzoek als erfgoedbeleid en heeft hij een indrukwekkende reeks publicaties geschreven op het terrein van de nieuwe leerstoel.

Stichting Van der Wyck-de Kempenaer

De Stichting Van der Wyck-de Kempenaer beheert de nalatenschap van Jonkheer dr. H.W.M. van der Wyck, die tot de pioniers behoort van het onderzoek naar de huizen, interieurs, bewoners, tuinen en parken van de Nederlandse buitenplaatsen. De collectie en documentatie van de stichting bevinden zich op de Fraeylemaborg in Slochteren. Zowel dit materiaal als de Fraeylemaborg zelf zullen in het onderzoek en onderwijs van de nieuwe hoogleraar een nadrukkelijke rol spelen.

Kenniscentrum Landschap

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen is in 2010 opgericht en richt zich op wetenschappelijk onderzoek en opleiding op het terrein van de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actualiteit van de Nederlandse en Europese cultuurlandschappen. Het centrum wordt geleid door prof.dr.ir. Theo Spek en vormt binnen Nederland het enige universitaire centrum dat zich exclusief richt op verleden, heden en toekomst van het cultuurlandschap.

Voor meer informatie

- Prof.dr. Y.B. Kuiper, bijzonder hoogleraar Historische buitenplaatsen en landgoederen, y.b.kuiper@rug.nl, 050-363 55 92 / 050-3635568 (secretariaat)

- Drs. C.O.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, bestuurslid Stichting Van der Wyck-de Kempenaer, c.schimmelpenninck1@hetnet.nl, 010-452 81 62

- Prof.dr.ir. Th. Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis / Hoofd Kenniscentrum Landschap, theo.spek@rug.nl, 050-363 89 51

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29

Meer nieuws

 • 19 november 2018

  Jelle Zijlstra: de man die goed was in gelijk krijgen

  Honderd jaar na de geboorte van oud-premier Jelle Zijlstra ligt er een biografie over de eerste Nederlandse politicus die met zijn economische vakkennis een succesvol imago in de politiek imago wist op te bouwen. Historicus Jonne Harmsma promoveert...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 13 november 2018

  De toekomst is digitaal, nu jij nog

  Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik...