Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

VIDI-subsidies voor econometrist Spierdijk en bedrijfskundige Beugelsdijk

23 mei 2012

Twee hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen, professor Laura Spierdijk en professor Sjoerd Beugelsdijk, ontvangen beiden een Vidi-subsidie van NWO ter waarde van €800.000, zo is vandaag bekend geworden. NWO kent deze Vidi-beurzen toe aan onderzoekers die aantoonbaar vernieuwend onderzoek doen. Spierdijk’s onderzoek levert een bijdrage aan de discussie over de hervorming van de bankensector, en Beugelsdijk onderzoekt de relatie tussen cultuur en economie.

‘Wij feliciteren onze collega's van harte met dit succes’, zegt Harry Garretsen, decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. ‘FEB heeft de afgelopen jaren een hoge prioriteit gegeven aan het verbeteren van de resultaten in de verschillende NWO-programma’s en we zijn verheugd dat dit beleid nu zijn vruchten afwerpt. In dat kader kan ook de recente toekenning van de beurs aan Romeijnders en Van der Vlerk middels het programma Onderzoektalent genoemd worden.’

Spierdijk: Effect van bankenconcurrentie

Sinds de financiële en economische crisis is duidelijk dat er substantiële hervormingen nodig zijn om te komen tot een gezonde bankensector. ‘Maar er zijn twee tegenovergestelde stromingen in het debat over hóe die hervorming eruit moet zien,’ zegt professor Laura Spierdijk, ‘en daarin gaat het onder andere over de rol van concurrentie tussen banken. Aanhangers van de eerste stroming stellen dat toegenomen concurrentie banken ertoe zal dwingen om meer risico te nemen, waarmee het gevaar op het faillissement van banken toeneemt. Zij pleiten voor een sterk gereguleerde bankensector met een gelimiteerde concurrentie tussen banken. Anderen betogen dat meer concurrentie tussen banken juist zal leiden tot meer economische groei, bijvoorbeeld door lagere leentarieven voor consumenten en bedrijven. Zij vinden dan ook dat de bankensector verder geliberaliseerd moet worden.’ Het onderzoek van Spierdijk analyseert het effect van bankenconcurrentie op de economie met behulp van een nieuwe, nog te ontwikkelen concurrentiemaatstaf, en zal daarmee een bijdrage leveren aan deze discussie over het herstructureren van de bankensector.

Beugelsdijk: Naar een waarde(n)volle economie

Waarden en normen zijn van grote invloed op economische beslissingen van mensen. Economen en bedrijfskundigen weten dat culturele verschillen ertoe doen, maar hoe precies is onbekend. Sjoerd Beugelsdijk richt zich in zijn onderzoek op het ontrafelen van de relatie tussen cultuur en economie.

Curriculum vitae

Laura Spierdijk (1976) studeerde econometrie en wiskunde (beide cum laude afgestudeerd) aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze promoveerde in 2003 in Tilburg op een proefschrift over grote aandelentransacties op de New York Stock Exchange. Na haar promotie werkte ze bij de toenmalige Pensioen- en Verzekeringskamer (nu de Nederlandsche Bank) en de Universiteit Twente. In 2006 kwam ze als Rosalind Franklin Fellow naar de afdeling Econometrie van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2010 is zij adjunct-hoogleraar The Econometrics of Pensions, Insurance and Finance. Spierdijk is met name gespecialiseerd in kwantitatief risicomanagement voor banken, pensioenfondsen en verzekeraars.


Sjoerd Beugelsdijk (1976) studeerde economie aan de Universiteit van Tilburg, alwaar hij in 2003 promoveerde op de relatie tussen cultuur en economische ontwikkeling. Vanaf 2005 werkte hij aan de Radboud Universiteit te Nijmegen als ‘associate professor’ en in 2009 werd hij benoemd tot hoogleraar International Business and Management aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. In 2008 ontving Beugelsdijk al een VENI subsidie van NWO. De hoogleraar is gespecialiseerd in de relatie tussen cultuur (waarden en normen) en economisch uitkomsten, in het bijzonder hoe culturele verschillen economische samenwerking beïnvloeden.

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 14:34
printView this page in: English

Meer nieuws