Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nico Kwakman: 'Twijfel aan wettelijke grondslag voor binnentreden woningen door politie uit oogpunt van preventie'

07 april 2012

Is de succesvolle inbraakpreventieactie van de politie in Friesland juridisch gerechtvaardigd? Bij die actie haalt de politie soms voorwerpen uit openstaande schuurtjes of garages. Universitair docent strafrecht mr. dr. N.J.M. Kwakman van de Rijksuniversiteit Groningen betwijfelt in het Friesch Dagblad van 7 april 2012 of het belang van aandacht vragen voor preventie groot genoeg is om een strafbaar feit te rechtvaardigen. Immers, de politie mag een woning zonder toestemming van de bewoner niet binnentreden als er niet een heel goede reden voor is, zoals ernstig gevaar voor de veiligheid van personen.

Laatst gewijzigd:25 oktober 2019 10:18

Meer nieuws