Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Martin Appelo. Het gelaagde brein: Reflectie en discipline bij het werken aan verandering

03 januari 2012

Het gelaagde brein: Reflectie en discipline bij het werken aan verandering.

Martin Appelo


Aantal pagina's: 240
Uitgever:  Uitgeverij Boom
Uitgave:  2011
ISBN: 9789461053015

Het gelaagde brein bestaat uit drie delen. Het eerste deel is theoretisch en gaat over de automatische piloot die ons gelaagde brein bestuurt. Zijn biologische basis, psychologische inhoud en de invloed daarop van de sociale omgeving
worden beschreven en geïllustreerd.

In het tweede deel het feitelijke stappenplan gepresenteerd. Het is een methode om klachten en problemen aan te pakken door de drie lagen van het brein beter met elkaar te laten samenwerken. Reflectie is de eerste stap om de heerschappij van de automatische piloot te doorbreken of om je er weloverwogen aan over te geven.  Dit impliceert uitzoeken welke prikkels tot automatische reacties leiden, de voor- en nadelen van verandering tegen elkaar afwegen, beslissen wat er moet gebeuren en een manier kiezen om oude reflexen te vervangen
door nieuwe.


Het derde deel illustreert hoe werken met het stappenplan er in de praktijk uit kan zien. De aan het eind van deel 1 geïntroduceerde casussen worden hier per hoofdstuk in detail uitgewerkt. Wie het stappenplan nauwgezet volgt hoeft niet in therapie. Sterker nog, de centrale stelling van dit boek is dat veel therapieën niet veel meer zijn dan vermijdingsgedrag of excuses om een gebrek aan discipline te camoufleren.

Over de auteur(s)
Martin Appelo is gezondheidszorgpsycholoog en gedragstherapeut. Hij werkt als docent, trainer, therapeuten supervisor bij Cure & Care Development, Het Behouden Huys en de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:13 februari 2024 09:16

Meer nieuws