Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Woonlasten grote gemeenten 2,3 procent omhoog

In zeven gemeenten juist lagere lasten
11 januari 2012

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 2,3 procent, weinig meer dan de inflatie (2 procent). Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 35 grote gemeenten, waarin 37 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers voor afzonderlijke gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl.

Historisch laag

In het vorige decennium zagen we aanzienlijk hogere woonlastenstijgingen. Het jaar 2010 lijkt een trendbreuk. Sindsdien stijgen de lasten nauwelijks meer dan de inflatie, of zelfs minder. Hiervoor is niet één oorzaak aan te wijzen. Elke gemeente heeft weer eigen redenen om tarieven te veranderen.

Verschillen tussen gemeenten

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en reinigingsheffing) stijgen gemiddeld met 15 euro (2,3 procent) tot 659 euro. Ter vergelijking: de inflatie zal in 2012 naar verwachting 2,0 procent bedragen. De verschillen tussen gemeenten zijn echter aanzienlijk. De woonlasten zijn het laagst in Alkmaar (542 euro) en het hoogst in Emmen (769 euro). Zeven gemeenten verlagen hun woonlasten, Eindhoven het meest (met 2,4 procent). Rotterdam verhoogt de woonlasten met 9,2 procent het sterkst.

Ozb

Gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling stijgt het gemiddelde ozb-tarief voor woningen in de grote gemeenten dit jaar met 2,3 procent. Huiseigenaren betalen in 2012 gemiddeld 221 euro aan ozb.
Het kabinet heeft bepaald dat de landelijke opbrengst van de ozb in 2012 niet meer dan 3,75 procent hoger mag zijn dan in het jaar ervoor (de macronorm). De stijging van de ozb-opbrengst in de grote gemeenten blijft daar met 3,3 procent onder. Die opbrengststijging komt deels door de uitbreiding van de voorraad woningen en bedrijfspanden. De lasten lopen minder op.

Rioolheffing stijgt meest

Het gemiddelde tarief voor de rioolheffing neemt met 3,1 procent naar verhouding het meest toe van alle gemeentelijke woonlasten. De ontwikkeling van het tarief verschilt sterk per gemeente. Emmen verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (18 procent). Zwolle verlaagt de rioolheffing het sterkst (met 9 procent).

Afvalinzameling

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 286 euro 1,9 procent hoger dan vorig jaar. Met deze heffing wordt afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Nijmegen is met een relatief lage kostendekking het goedkoopst (131 euro), Groningen (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (369 euro).

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2012

Tarief in % (ozb) of euro’s

Verandering (%)d

laagste

gemiddelde

hoogste

kleinste stijging

mutatie van gemiddelde

grootste stijging

Ozb woningena

0,05723

0,10752

0,18510

-5,3

2,3

16,8

Reinigingsheffingb

131

286

369

-10,4

1,9

21,0

Rioolheffingb

69

151

254

-9,0

3,1

18,1

Woonlastenc

542

659

769

-2,4

2,3

9,2

Gemiddelden zijn gewogen naar inwonertal.
a Tarief voor eigenaar als percentage van de woz-waarde.
b Meerpersoonshuishouden.
c Ozb eigenaar voor een woning met de in de betreffende gemeente geldende gemiddelde waarde, plus tarief rioolheffing en reinigingsheffing voor meerpersoonshuishouden.
d Mutatie ozb-tarieven: gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de waarde van onroerende zaken.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. C. Hoeben of prof.dr. M.A. Allers; e-mail: coelo@rug.nl.

Het volledige Belastingoverzicht grote gemeenten is te vinden op www.coelo.nl.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012, COELO, Groningen.

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 14:07

Meer nieuws

 • 21 juni 2018

  Grenzeloos lallen met Martijn Wieling op Lowlands Science

  Het is bekend dat alcoholgebruik spraak negatief beïnvloedt, maar hoe zit dat bij het spreken van een vreemde taal? Onderzoek suggereert dat het effect hier juist positief lijkt te zijn. Onduidelijk is echter wat er in de mond gebeurt. Dr. Martijn Wieling...

 • 14 juni 2018

  Bringing Physical Internet to life

  Van maandag 18 tot vrijdag 22 juni vindt het vijfde internationale Physical Internet congres (#IPIC2018) plaats in Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen organiseert dit congres samen met de logistieke sector. Meer dan 250 wetenschappers en vertegenwoordigers...

 • 11 juni 2018

  Een nieuw tijdperk voor organisationele relaties | Oratie David Langley | Dinsdag 19 juni

  Nieuwe, veelbelovende internet-afhankelijke technologieën zoals digital fabrication, internet of things, blockchain en distributed artificial Intelligence worden steeds populairder. Prof. David Langley geeft in zijn oratie een toelichting op zijn ideeën...