Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Woonlasten grote gemeenten 2,3 procent omhoog

In zeven gemeenten juist lagere lasten
11 januari 2012

De grote gemeenten verhogen hun woonlasten dit jaar met gemiddeld 2,3 procent, weinig meer dan de inflatie (2 procent). Dit blijkt uit het rapport Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012, dat is opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

COELO onderzocht voor dit jaarlijkse overzicht de tarieven in 35 grote gemeenten, waarin 37 procent van de Nederlandse bevolking woont. Het volledige rapport, met cijfers voor afzonderlijke gemeenten, is te vinden op www.coelo.nl.

Historisch laag

In het vorige decennium zagen we aanzienlijk hogere woonlastenstijgingen. Het jaar 2010 lijkt een trendbreuk. Sindsdien stijgen de lasten nauwelijks meer dan de inflatie, of zelfs minder. Hiervoor is niet één oorzaak aan te wijzen. Elke gemeente heeft weer eigen redenen om tarieven te veranderen.

Verschillen tussen gemeenten

De gemeentelijke woonlasten (ozb, rioolheffing en reinigingsheffing) stijgen gemiddeld met 15 euro (2,3 procent) tot 659 euro. Ter vergelijking: de inflatie zal in 2012 naar verwachting 2,0 procent bedragen. De verschillen tussen gemeenten zijn echter aanzienlijk. De woonlasten zijn het laagst in Alkmaar (542 euro) en het hoogst in Emmen (769 euro). Zeven gemeenten verlagen hun woonlasten, Eindhoven het meest (met 2,4 procent). Rotterdam verhoogt de woonlasten met 9,2 procent het sterkst.

Ozb

Gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling stijgt het gemiddelde ozb-tarief voor woningen in de grote gemeenten dit jaar met 2,3 procent. Huiseigenaren betalen in 2012 gemiddeld 221 euro aan ozb.
Het kabinet heeft bepaald dat de landelijke opbrengst van de ozb in 2012 niet meer dan 3,75 procent hoger mag zijn dan in het jaar ervoor (de macronorm). De stijging van de ozb-opbrengst in de grote gemeenten blijft daar met 3,3 procent onder. Die opbrengststijging komt deels door de uitbreiding van de voorraad woningen en bedrijfspanden. De lasten lopen minder op.

Rioolheffing stijgt meest

Het gemiddelde tarief voor de rioolheffing neemt met 3,1 procent naar verhouding het meest toe van alle gemeentelijke woonlasten. De ontwikkeling van het tarief verschilt sterk per gemeente. Emmen verhoogt de rioolheffing in procenten het meest (18 procent). Zwolle verlaagt de rioolheffing het sterkst (met 9 procent).

Afvalinzameling

De gemiddelde reinigingsheffing ligt met 286 euro 1,9 procent hoger dan vorig jaar. Met deze heffing wordt afvalinzameling en –verwerking bekostigd. Nijmegen is met een relatief lage kostendekking het goedkoopst (131 euro), Groningen (bij een kostendekking van 100 procent) het duurst (369 euro).

Tarievenoverzicht grote gemeenten 2012

Tarief in % (ozb) of euro’s

Verandering (%)d

laagste

gemiddelde

hoogste

kleinste stijging

mutatie van gemiddelde

grootste stijging

Ozb woningena

0,05723

0,10752

0,18510

-5,3

2,3

16,8

Reinigingsheffingb

131

286

369

-10,4

1,9

21,0

Rioolheffingb

69

151

254

-9,0

3,1

18,1

Woonlastenc

542

659

769

-2,4

2,3

9,2

Gemiddelden zijn gewogen naar inwonertal.
a Tarief voor eigenaar als percentage van de woz-waarde.
b Meerpersoonshuishouden.
c Ozb eigenaar voor een woning met de in de betreffende gemeente geldende gemiddelde waarde, plus tarief rioolheffing en reinigingsheffing voor meerpersoonshuishouden.
d Mutatie ozb-tarieven: gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de waarde van onroerende zaken.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. C. Hoeben of prof.dr. M.A. Allers; e-mail: coelo@rug.nl.

Het volledige Belastingoverzicht grote gemeenten is te vinden op www.coelo.nl.
Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2012, COELO, Groningen.

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 14:07

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...