Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Oratie Sabine Otten: Bruggen bouwen is slechts het begin: over de synergie tussen diversiteit en identiteit

15 november 2011

Bruggen bouwen is slechts het begin: over de synergie tussen diversiteit en identiteit

Recent wordt in landen als Nederland en Duitsland veelvuldig gedebatteerd over migratie en de integratie van immigranten. Sommige politici hebben duidelijk gesteld dat “de multiculturele samenleving” heeft gefaald en geconcludeerd dat migratie beperkt moet worden, en dat migranten moeten assimileren. In haar inaugurale rede zal Sabine Otten vraagtekens plaatsen bij deze pessimistische conclusies over de multiculturele samenleving. Evenzo zal zij bediscussiëren of het stimuleren van assimilatie aan de dominante cultuur een geschikt middel is om culturele diversiteit succesvol te managen.

In haar oratie legt Otten specifiek de nadruk op arbeidsintegratie in Nederland. Veel Nederlandse organisaties zijn in meer of mindere mate cultureel divers. Is diversiteit in organisaties gerelateerd aan positieve werkuitkomsten? Oftewel, werkt diversiteit? Hoewel in homogene groepen gelijkheid de basis kan zijn voor groepscohesie, identificatie en vertrouwen, is het in heterogene groepen nodig om synergie te vinden tussen diversiteit en identiteit. Daarom is het belangrijk om de juiste condities te creëren waaronder zowel meerderheids- als minderheidsleden zich in gelijke mate geïncludeerd en gewaardeerd voelen in de organisatie.

Gebaseerd op de metafoor van bruggen bouwen, is deze oratie gericht op recent onderzoek over het functioneren en de mate van ervaren inclusie en exclusie van werknemers uit minderheids- en meerderheidsgroepen. De bevindingen laten onder andere zien:

-         ….dat werknemers van culturele minderheden het vaak even goed doen als hun autochtone Nederlandse collega’s;

-         ….dat een organisatie-ideologie die expliciet gericht is op de meerwaarde van diversiteit, het functioneren van alle werknemers kan verbeteren;

-         ….dat het functioneren van werknemers gerelateerd is aan gevoelens van betrokkenheid en waardering, maar ook aan de ervaren ruimte om uniek te mogen zijn;

-         ….dat het aanmoedigen van teamleden om te reflecteren op hun individuele waarde in het team vooral minderheidsleden helpt om zich te identificeren met en zich gewaardeerd te voelen in het team.

Otten zal beargumenteren dat als organisaties succesvol zijn in het creëren van een omgeving waarin werknemers verbinding ervaren en tegelijkertijd verschillend mogen zijn, arbeidsintegratie meer impliceert dan het bouwen en openen van bruggen.

 

Oratie: mw. prof.dr. S. Otten, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Building bridges is just the beginning: on reconciling diversity and identity

Leeropdracht: Intergroepsrelaties en sociale integratie

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:28
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 23 februari 2018

  Schaatsprestaties voorspellen met geautomatiseerde analyses

  Sport, wetenschap en het bedrijfsleven zetten de eerste stap richting digitalisering van de schaatssport. De kracht van deze samenwerking is dat iedere partij zich kan focussen op zijn eigen expertise. Mede dankzij de Data Services Hub van KPN kunnen...

 • 22 februari 2018

  Op zoek naar ons zesde zintuig: timing

  Hedderik van Rijn, adjunct-hoogleraar Cognitieve Wetenschappen en Neurowetenschappen, kreeg in 2017 een prestigieuze NWO Vici-beurs toegekend. Hij kreeg anderhalf miljoen euro voor zijn onderzoek naar hoe mensen hun handelen timen. De bestaande theorie...

 • 06 februari 2018

  Nico van Yperen: ‘Een mentaal zwakke topsporter bestaat eigenlijk niet’

  Nico van Yperen is de eerste hoogleraar in Nederland die zich primair richt op de psychologie van sport en presteren. Hij bekleedt de leerstoel Sport & Performance Psychology. Welke psychologische factoren en omstandigheden zijn van invloed op het optimaal...