Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Hoogleraar Internationaal Publiekrecht Marcel Brus bezoekt Gaza

03 oktober 2011

Prof. Marcel Brus heeft als lid van een delegatie van The Rights Forum onder leiding van oud-premier Dries van Agt vanaf 3 oktober 2011 een vijfdaags bezoek gebracht aan de bezette Gazastrook. Andere leden van de delegatie waren de oud-bewindslieden Laurens Jan Brinkhorst, Jan Pronk en Bert de Vries, alsmede hoogleraar internationaal recht Liesbeth Zegveld.

Het doel van de reis was het vaststellen van feiten en omstandigheden die ernstig inbreuk maken op de mensenrechten van de Gazanen, die schade toebrengen aan de humanitaire situatie en de economie in Gaza en die de vooruitzichten op een duurzame vrede tussen Israël en de Palestijnen bedreigen.

De ellende en uitzichtloosheid in Gaza is onvoorstelbaar. De Israëlische blokkade van Gaza is in strijd met het internationaal recht en lijkt mede tot doel te hebben de verantwoordelijkheid van Israël als bezettende mogendheid van de Gazastrook op Egypte af te schuiven. De delegatie roept op tot onmiddellijke en volledige opheffing van de blokkade en is van mening dat de internationale gemeenschap met Hamas dient te praten om vrede mogelijk te maken.

Voor een volledig overzicht van de voorlopige conclusies van de delegatie zie het persbericht van The Rights Forum van 10 oktober 2011 op rightsforum.org/nieuws/1/32/ . De volledige bevindingen van de delegatie zullen op korte termijn bekend gemaakt worden op rightsforum.org.

Laatst gewijzigd:06 juli 2018 08:38

Meer nieuws