Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Henk Oonk, Ralf Maslowski en Greetje van der Werf. Internationalisering in Secondary Education in Europe.

20 september 2011
.
 

Internationalisering in Secondary Education in Europe.
Editors: Henk Oonk, Ralf Maslowski & Greetje van der Werf
ISBN:
978-1-61735-484-7 (paperback)
ISBN: 978-1-61735-485-4 (hardcover)     
Uitgever:
Information Age Publishing
Publicatiejaar: 2011

Dit is het eerste boek waarin verschillende aspecten van het proces van internationalisering van het voortgezet onderwijs door Europese wetenschappers geïntegreerd worden besproken. Dit doen zij vanuit hun eigen nationale perspectief en hun eigen theoretische kaders.  

Het boek geeft een analyse van de belangrijkste kenmerken van het onderwijs en de leerprocessen op Europese scholen. Tegen deze achtergrond wordt vervolgens een kritische discussie gevoerd over het Europese onderwijsbeleid van de vorige eeuw, waarbij achtereenvolgens de theoretische aspecten en verschillende wijzen van toetsing worden belicht. Het boek beschrijft hoe scholen werken met EIO en welke problemen en good-practices zij daarbij tegenkomen. Belangrijke vraagstukken worden behandeld zoals het spanningsveld tussen nationale identiteit and het Europese saamhorigheidsgevoel. Ook de grote verschillen in interesse tussen leerlingen uit de midden- en hogere klasse en de geringe belangstelling onder leerlingen uit de lagere sociale klasse komen aan de orde. Verder wordt ook een verband gelegd met burgerschap in Europees perspectief en de daarbij aansluitende vraag of er sprake is van gemeenschappelijke Europese waarden. Tot slot worden de resultaten van verschillende empirische studies geanalyseerd zoals die zijn uitgevoerd in een aantal Europese lidstaten.  

Lezerspubliek  
Universitaire bachelor- en masterstudenten, docenten aan universitaire lerarenopleidingen en lerarenopleidingen basisonderwijs, leraren po en vo, coördinatoren internationalisering, wetenschappers op het gebied van onderwijskunde, beleidsmakers binnen en buiten Europa met interesse in internationalisering van het onderwijs, sociale integratie en Europees burgerschap en iedereen die belangstelling heeft voor Onderwijs en Europa.

Bestellingen in Nederland: via mailadres Helios: heliosonderwijs hetnet.nl  

€ 31,50 plus 6 % BTW ( 1,90) and handling € 3,60 = € 37  

Laatst gewijzigd:30 november 2023 11:25

Meer nieuws