Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Effecten tweetalig onderwijs gemengd

07 juli 2011

Rapport downloaden

Dat tweetalig onderwijs (tto) daadwerkelijk de taalvaardigheid ten goede komt, is door onderzoek al aangetoond. Maar tto heeft nog een tweede doel, namelijk het verwerven van een Europese en internationale oriëntatie (EIO). Maken tto-scholen dat ook waar? Onderzoekers van het GION onderzochten wat tto-leerlingen opsteken van Europa en hoe hun houding tegenover Europees burgerschap is vergeleken met leerlingen van andere scholen.

Leerlingen van tto-scholen doen vaker mee aan uitwisselingsactiviteiten (reizen, online projecten). Ze weten ook meer over Europa dan bijvoorbeeld leerlingen op ELOS scholen (Europa als leeromgeving). Bovendien lijkt de kennis over Europa gedurende de schoolloopbaan te groeien: leerlingen uit de vijfde klas weten al heel wat meer dan leerlingen uit de tweede klas. Met de houding ten opzichte van Europese aangelegenheden is het vaak omgekeerd. Vijfdeklassers denken negatiever over zaken als uitbreiding van de EU of het economische beleid dan tweedeklassers. Vergeleken met de ELOS scholen zijn de attitudes van tto-leerlingen echter wel positiever te noemen.

In wat Europa voor hen persoonlijk betekent zijn er nauwelijks verschillen, noch tussen jongere en oudere tto-leerlingen, noch tussen tto- en leerlingen van ELOS-scholen. Zo zijn er geen verschillen

in de mate waarin de leerling zich identificeert met Europa (‘ik voel me Europees burger’; ben trots om in Europa te wonen, etc.). Verder staat een even groot deel van de leerlingen vande tto en ELOS scholen positief tegenover een Internationale toekomst (werken of studeren in een ander land). Zoals verwacht zijn vijfde klassers daar al meer mee bezig dan de leerlingen uit de onderbouw.

 

Meer informatie: Harm Naayer

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:26

Meer nieuws