Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Rechtenstudent Berend Roorda wint GUF-100 prijs

28 juni 2011

Een jury bestaande uit het GUF-bestuur en het student-lid van het presidium heeft de winnaars van de GUF-100 prijzen bekendgemaakt. De winnaar van de Faculteit Rechtsgeleerdheid is Berend Roorda, masterstudent Nederlands recht. Op 1 juli 2011, tijdens de officiële afsluiting van het academisch jaar, reikt de Rijksuniversiteit Groningen de GUF-100 prijs uit aan negen excellente studenten, één van elke faculteit.

Met de jaarlijkse Zomerceremonie wordt officieel de afsluiting van het academisch jaar gevierd. Het betreft een ceremoniële zitting met een feestelijk en besloten karakter.  

Tijdens deze bijeenkomst vinden de volgende prijsuitreikingen plaats:

  • Uitreiking GUF-100 prijzen en prijs beste RUG-student
  • Uitreiking Alumnus van het Jaar-prijs
  • Uitreiking Gratama-Wetenschapsprijs

Ook nemen bij de Summer Ceremony de internationale masterstudenten met een eigen ceremonie afscheid van onze universiteit. De Zomerceremonie wordt afgesloten met een barbecue voor alle genodigden in de tuin van het Academiegebouw.

GUF-100 prijzen en Excellence Award

De GUF-100 prijzen voor excellerende studenten werden in 1993 voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het GUF. Tot twee jaar geleden werden de prijzen bij ieder lustrum uitgereikt, maar het GUF en het College van Bestuur hebben besloten om vanaf 2010 de prijzen jaarlijks uit te reiken. De University of Groningen Excellence Award is in 2009 voor het eerst uitgereikt, ter ere van de oprichting van het University of Groningen Honours College. De winnaar wordt gekozen uit de winnaars van de GUF-100 prijzen.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 17:43

Meer nieuws