Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Ten Brummelaar, M.D.C., Boendermaker, L., Harder, A.T., & Knorth, E.J. JeugdzorgPlus. Trajectzorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen

06 juni 2011
.

JeugdzorgPlus. Trajectzorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen . Ten Brummelaar, M.D.C.,  Boendermaker, L.,   Harder, A.T., & Knorth, E.J.  Groningen: Uitgeverij Stichting Kinderstudies.

Aantal pagina's: 90
Uitgever:  Uitgeverij Stichting Kinderstudies
Uitgave:  2011
ISBN: 978-90-5963-053-6

JeugdzorgPlus is een nieuw type behandeling voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen. Het gaat om residentiële zorg in een beveiligde omgeving voor jeugdigen die onder toezicht staan van de kinderrechter. In dit boek wordt op basis van een systematische review van de wetenschappelijke literatuur nagegaan wat er uit empirisch onderzoek bekend is over de inhoud en uitkomsten van dit type interventie. Speciale aandacht is er voor de vraag welke factoren in het zorg- en behandelproces bevorderend of belemmerend werken op het realiseren van een zo groot mogelijk behandeleffect.

De auteurs zijn allen werkzaam bij Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:07 december 2023 12:25

Meer nieuws