Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Ten Brummelaar, M.D.C., Boendermaker, L., Harder, A.T., & Knorth, E.J. JeugdzorgPlus. Trajectzorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen

06 juni 2011
.

JeugdzorgPlus. Trajectzorg voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen. Ten Brummelaar, M.D.C.,  Boendermaker, L.,   Harder, A.T., & Knorth, E.J.  Groningen: Uitgeverij Stichting Kinderstudies.

Aantal pagina's: 90
Uitgever:  Uitgeverij Stichting Kinderstudies
Uitgave:  2011
ISBN: 978-90-5963-053-6

JeugdzorgPlus is een nieuw type behandeling voor kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen. Het gaat om residentiële zorg in een beveiligde omgeving voor jeugdigen die onder toezicht staan van de kinderrechter. In dit boek wordt op basis van een systematische review van de wetenschappelijke literatuur nagegaan wat er uit empirisch onderzoek bekend is over de inhoud en uitkomsten van dit type interventie. Speciale aandacht is er voor de vraag welke factoren in het zorg- en behandelproces bevorderend of belemmerend werken op het realiseren van een zo groot mogelijk behandeleffect.

De auteurs zijn allen werkzaam bij Orthopedagogiek, Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:48

Meer nieuws

 • 30 november 2021

  In je eentje naar Nederland: hoe verloopt de opvang van alleenstaande gevluchte kinderen?

  Gevluchte kinderen onder de vijftien jaar die alleen in Nederland aankomen, komen niet in een asielzoekerscentrum terecht, maar in een opvanggezin. Jet Rip keek voor haar promotieonderzoek naar het succes van deze plaatsingen. Wat blijkt? Het...

 • 29 november 2021

  Samenwerken: moeilijker dan het lijkt

  Alles en iedereen werkt samen. Onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstituties, ngo’s, maar ook individuen. Maar het gaat geregeld mis, zelfs als alle partners van goede wil zijn. Hoe kan dat? Een grote groep onderzoekers, onder wie Rafael...

 • 23 november 2021

  Filosofie op het vmbo – filosofie voor álle leerlingen

  Waarom kunnen vmbo-leerlingen het vak filosofie niet volgen? Kritisch nadenken, meningen onderzoeken, je eigen oordeel leren vormen – dat zijn toch onmisbare vaardigheden in onze maatschappij? Vanuit die vraag ontwikkelde Eva-Anne Le Coultre het...