Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Groningers geven mening over lokale democratie en referenda

14 juni 2011

Op 18 juni spreken aan de Rijksuniversiteit Groningen inwoners van de stad Groningen zich uit over lokale democratie en referenda. Honderd tot tweehonderd Groningers zullen op die dag discussiëren over de werking van de democratie in hun stad. De discussiebijeenkomst is een initiatief van RUG-onderzoeker Marc Pauly, die via de methode van ‘deliberatieve peiling’ onderzoek doet naar burgerparticipatie. De bijeenkomst vindt plaats in het Academiegebouw.

Om de kloof tussen burger en bestuur te dichten en tot concrete oplossingen te komen wordt vaak gekeken naar burgerparticipatie. Dat heeft echter lang niet altijd het gewenste resultaat. Marc Pauly (Faculteit Wijsbegeerte) koos daarom voor een recent ontwikkelde methode die weinig in Nederland wordt toegepast: de Deliberatieve Peiling. Een methode waarbij de actieve participatie van burgers centraal staat. Via een steekproef geselecteerde burgers worden vooraf goed geïnformeerd over een onderwerp en gaan hierna met elkaar in discussie.

Lokale democratie en referenda

De gemeente Groningen heeft een traditie (en reputatie) op het gebied van lokale referenda. De afsluiting voor auto’s van het Noorderplantsoen en een nieuwe noordwand voor de Grote Markt waren in het verleden onderwerpen van spraakmakende referenda. Via de bijeenkomst op 18 juni wil Pauly onderzoeken of de referenda in Groningen hebben geleid tot een grotere betrokkenheid. De uitkomsten worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Bewustere keuzes

Hoewel de deliberatieve peiling in Nederland nieuw is, is deze werkwijze in andere landen al met succes toegepast. ‘In Engeland zag je dat heel extreme opinies veranderen,’ vertelt Pauly. ‘Mensen krijgen uitgewogen informatie van wetenschappers en discussiëren vaak voor het eerst met mensen die heel anders over dat onderwerp denken. Keuzes die voortvloeien uit een deliberatieve peiling worden veel bewuster gemaakt.’ De opzet is ook representatiever dan een gewone buurtbijeenkomst, omdat de steekproef geen onderscheid maakt tussen betrokken en afzijdige burgers. ‘Uiteindelijk vergroot dit de betrokkenheid van burgers. Al is het wel van groot belang dat de oplossingen die worden aangedragen ook serieus worden uitgevoerd,’ aldus Pauly.  

Eerdere peiling over overlast

Een jaar geleden organiseerde Pauly een vergelijkbare bijeenkomst (de eerste Deliberatieve Peiling in Nederland) in de Groningse wijk De Wijert-Noord, een buurt die te maken heeft met participatieproblemen. Daar konden wijkbewoners discussiëren over en oplossingen zoeken voor problemen m.b.t. veiligheid en overlast. De gemeente heeft naar aanleiding van die bijeenkomst een drietal door de buurtbewoners voorgestelde projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd.  

Geïnteresseerden voor de bijeenkomst over referenda kunnen zich (bij voorkeur voor 17 juni) via e-mail aanmelden als toeschouwer (ze nemen dus niet deel aan de discussie), via m.pauly rug.nl.

Contact

- Marc Pauly, tel. 050 – 363 69 48 (werk), m.pauly@rug.nl

-  Lees meer over dit ondewerp op SocialeVraagstukken.nl, in het RUG-persbericht van 11 maart 2010 over de eerste bijeenkomst in de wijk De Wijert, en in een artikel in NRC Handelsblad ("Schaf commissies af en zet de burger aan het werk") - geïllustreerd met meer voorbeelden en filmpjes.

Laatst gewijzigd:23 augustus 2021 08:58

Meer nieuws

 • 14 maart 2023

  'Troost is betekenis kunnen geven aan verlies'

  Betekenis kunnen geven aan verlies. Dat is troost. Christoph Jedan, hoogleraar ethiek en godsdienstfilosofie, verdiepte zich in troostliteratuur van theologen en van filosofen uit de Klassieke Oudheid.

 • 20 februari 2023

  Vijf RUG-onderzoekers benoemd bij Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

  De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) heeft dit jaar Sjoerd Beugelsdijk, Lisa Herzog, Jeroen de Ridder, Moniek Tromp en Helga de Valk benoemd als nieuwe leden.

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...