Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Groningers geven mening over lokale democratie en referenda

14 juni 2011

Op 18 juni spreken aan de Rijksuniversiteit Groningen inwoners van de stad Groningen zich uit over lokale democratie en referenda. Honderd tot tweehonderd Groningers zullen op die dag discussiëren over de werking van de democratie in hun stad. De discussiebijeenkomst is een initiatief van RUG-onderzoeker Marc Pauly, die via de methode van ‘deliberatieve peiling’ onderzoek doet naar burgerparticipatie. De bijeenkomst vindt plaats in het Academiegebouw.

Om de kloof tussen burger en bestuur te dichten en tot concrete oplossingen te komen wordt vaak gekeken naar burgerparticipatie. Dat heeft echter lang niet altijd het gewenste resultaat. Marc Pauly (Faculteit Wijsbegeerte) koos daarom voor een recent ontwikkelde methode die weinig in Nederland wordt toegepast: de Deliberatieve Peiling. Een methode waarbij de actieve participatie van burgers centraal staat. Via een steekproef geselecteerde burgers worden vooraf goed geïnformeerd over een onderwerp en gaan hierna met elkaar in discussie.

Lokale democratie en referenda

De gemeente Groningen heeft een traditie (en reputatie) op het gebied van lokale referenda. De afsluiting voor auto’s van het Noorderplantsoen en een nieuwe noordwand voor de Grote Markt waren in het verleden onderwerpen van spraakmakende referenda. Via de bijeenkomst op 18 juni wil Pauly onderzoeken of de referenda in Groningen hebben geleid tot een grotere betrokkenheid. De uitkomsten worden aangeboden aan de gemeenteraad. 

Bewustere keuzes

Hoewel de deliberatieve peiling in Nederland nieuw is, is deze werkwijze in andere landen al met succes toegepast. ‘In Engeland zag je dat heel extreme opinies veranderen,’ vertelt Pauly. ‘Mensen krijgen uitgewogen informatie van wetenschappers en discussiëren vaak voor het eerst met mensen die heel anders over dat onderwerp denken. Keuzes die voortvloeien uit een deliberatieve peiling worden veel bewuster gemaakt.’ De opzet is ook representatiever dan een gewone buurtbijeenkomst, omdat de steekproef geen onderscheid maakt tussen betrokken en afzijdige burgers. ‘Uiteindelijk vergroot dit de betrokkenheid van burgers. Al is het wel van groot belang dat de oplossingen die worden aangedragen ook serieus worden uitgevoerd,’ aldus Pauly.  

Eerdere peiling over overlast

Een jaar geleden organiseerde Pauly een vergelijkbare bijeenkomst (de eerste Deliberatieve Peiling in Nederland) in de Groningse wijk De Wijert-Noord, een buurt die te maken heeft met participatieproblemen. Daar konden wijkbewoners discussiëren over en oplossingen zoeken voor problemen m.b.t. veiligheid en overlast. De gemeente heeft naar aanleiding van die bijeenkomst een drietal door de buurtbewoners voorgestelde projecten ook daadwerkelijk uitgevoerd.  

Geïnteresseerden voor de bijeenkomst over referenda kunnen zich (bij voorkeur voor 17 juni) via e-mail aanmelden als toeschouwer (ze nemen dus niet deel aan de discussie), via m.pauly@rug.nl. 

Contact

- Marc Pauly, tel. 050 – 363 69 48 (werk), m.pauly@rug.nl

Lees meer over dit ondewerp op SocialeVraagstukken.nl, in het RUG-persbericht van 11 maart 2010 over de eerste bijeenkomst in de wijk De Wijert, en in een artikel in NRC Handelsblad ("Schaf commissies af en zet de burger aan het werk") - geïllustreerd met meer voorbeelden en filmpjes.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:30

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  ZonMw-subsidie voor project ‘Spirituele zorg dichtbij huis’

  Het project ‘Spirituele zorg dichtbij huis: Integratie van geestelijke verzorging in de extramurale zorg in Nederland’ van prof. dr. Hetty Zock en dr. Anja Visser-Nieraeth kan van start gaan dankzij een grote subsidie van ZonMw en subsidies van de stichting...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...