Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Wijkbewoners discussiëren én beslissen over veiligheid in hun wijk

11 maart 2010

Veiligheid en overlast zijn onderwerpen die hoog op de politieke agenda staan. Landelijk, maar ook op wijkniveau. Marc Pauly, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen, laat bewoners van de Groningse wijk De Wijert zelf nadenken over mogelijke oplossingen op dit gebied. Zaterdag 13 maart zullen ruim 100 wijkbewoners met elkaar discussiëren en een keus maken uit mogelijke projecten om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren.

Gevoelens van onveiligheid in de buurt of wijk waar iemand woont kunnen een belangrijke bron van maatschappelijke ontevredenheid zijn. Wanneer die ontevredenheid gepaard gaat met het gevoel niet serieus genomen te worden door de politiek versterkt dit de ervaren kloof tussen burgers en politiek.

Actieve participatie

Om dit te voorkomen én tot concrete oplossingen te komen wordt vaak gekeken naar mogelijkheden tot burgerparticipatie. Dat heeft echter lang niet altijd het gewenste resultaat. Pauly koos daarom voor een methode die nooit eerder werd toegepast in Nederland: Deliberatieve Peiling. Een onderzoeksmodel waarbij de actieve participatie van burgers centraal staat.

Vergroten buurtveiligheid

Na een uitgebreide steekproef zijn ruim 250 wijkbewoners geïnterviewd, waarbij ze onder andere zelf ideeën aandroegen voor het aanpakken van overlast en het vergroten van buurtveiligheid. Op basis van deze interviews zijn alle geïnterviewden uitgenodigd voor de volgende stap; de bijeenkomst op 13 maart.

Bespreken voorstellen

Tijdens deze wijkbijeenkomst wordt door middel van een enquête in kaart gebracht wat voor wijkbewoners precies de betekenis van overlast en onveiligheid is. Daarnaast worden de verschillende voorstellen besproken en beoordeeld in kleine groepen van tien tot vijftien personen. Aan het eind van de bijeenkomst wordt opnieuw een enquête afgenomen. Zo kan ook worden onderzocht of deelnemers gedurende de dag anders over de betekenis van overlast en onveiligheid zijn gaan denken.

Bewustere keuzes

‘In Engeland zag je bij vergelijkbare peilingen dat heel extreme opinies veranderen,’ vertelt Pauly. ‘Mensen krijgen uitgewogen informatie van wetenschappers en discussiëren vaak voor het eerst met mensen die heel anders over dat onderwerp denken.’ Volgens Pauly is dit een belangrijk voordeel van deze methode boven het houden van een referendum. ‘Keuzes die voortvloeien uit een deliberatieve peiling worden veel bewuster gemaakt.’

Grotere betrokkenheid

Hoewel de deliberatieve peiling in Nederland nieuw is, is deze werkwijze in andere landen al met succes toegepast. Beleidsbeslissingen zijn beter en de betrokkenheid bij burgers is groter. Al is het volgens Pauly wel van groot belang dat de oplossingen die worden aangedragen en verkozen vervolgens ook serieus worden uitgevoerd.

Uitvoeren

Een veel gehoord bezwaar bij gangbare trajecten voor burgerparticipatie is dat mensen niet verwachten dat meedenken echt zin heeft. ‘Ze zijn vaak behoorlijk cynisch over het uiteindelijke resultaat’, merkt Pauly. Mede daarom is van tevoren afgesproken met het wijkteam en de verschillende woningcorporaties dat de drie oplossingen met de meeste voorstanders daadwerkelijk worden uitgevoerd. ‘Daarvoor is ook het geld al beschikbaar gesteld.’

Curriculum Vitae

Marc Pauly (Duitsland, 1973) studeerde cognitiewetenschap aan Stanford University. Sinds 2008 is hij als onderzoeker verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de RUG.

Noot voor de pers

Meer informatie: Marc Pauly

Locatie: Noorderpoortcollege, Hora Siccemasingel 177, Groningen

Programma 13 maart
09.00: aankomst, registratie, koffie en thee
09.30: welkomst en opening
10.00: enquêtes invullen
10.30: discussie #1 (kleine groepjes)
12.00: centrale discussie #1 in kantine
13.00: lunchpauze
14.00: discussie #2 (kleine groepjes)
15.30: centrale discussie #2 in kantine
16.30: enquêtes invullen in klaslokaal
17.30: afsluiting

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:57

Meer nieuws

 • 04 maart 2024

  Een plantaardige sensor

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 06 februari 2024

  Gaming: wel de lusten van religie, niet de lasten

  Lars de Wildt onderzoekt de overeenkomsten tussen gamen en religie. In het artikel bespreekt hij factoren zoals muziek, sociale gemeenschap en esthetiek.

 • 31 januari 2024

  Laura Batstra strijdt op social media tegen stoornisdenken 

  Hoogleraar orthopedagogiek Laura Batstra zet zich in tegen stoornisdenken en overmedicalisatie. Dat doet ze onder andere door posts op social media. Hoewel het soms vechten tegen de bierkaai lijkt, gelooft Batstra dat een hoop kleine acties...