Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Reactie publieke consultatie staatssteun emissiehandel

19 mei 2011

De experts van het Groningen Centrum voor Energierecht op het terrein van staatssteun hebben in het kader van de publieke consultatie over een wijziging van de richtsnoeren Milieusteunkader een reactie aan de Europese Commissie gezonden.

De voorgestelde wijziging beoogt het verstrekken van gratis emissierechten aan die sectoren die een significant risico lopen op relocatie van productie naar landen buiten de EU ("carbon leakage") onder het Europese emissiehandelsstelsel voor broeikasgassen mogelijk te maken.

Centraal in de reactie staan de kosten-batenanalyse van een dergelijke vorm van staatssteun en de door de Europese Commissie gebruikte methodologie.

Laatst gewijzigd:12 juli 2018 09:18

Meer nieuws