Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Carla Vlaskamp, Bea Maes en Anneleen Penne. Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Handvatten voor een kwaliteitsvol leven

12 mei 2011
.

Ondersteuning van mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Handvatten voor een kwaliteitsvol leven. Carla Vlaskamp, Bea Maes en Anneleen Penne

Aantal pagina's: 312
Uitgever: Acco Uitgeverij
Uitgave: mei 2011
ISBN: 9789033482045

Kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen stellen ons voor bijzondere uitdagingen. Het tegemoet komen aan hun complexe onder-steuningsnoden is vaak een zoektocht, met vallen en opstaan. Dit boek wil ouders, familie en (toekomstige) professionele hulpverleners houvast bieden in deze zoektocht.

Houvast kunnen we vinden door in eerste instantie stil te staan bij visie en uitgangspunten. Wie zijn mensen met ernstige meervoudige beperkingen? Wat is belangrijk voor hen om een kwaliteitsvol leven te kunnen leiden? Wat zijn belangrijke criteria om tot optimale ondersteuning te komen? In een eerste deel van dit boek gaan verschillende auteurs dieper in op principes die centraal staan in de ondersteuning van deze mensen.

In het tweede deel van dit boek maken andere auteurs de vertaling naar hoe die visie waar gemaakt kan worden in het dagelijkse handelen: in het vorm geven aan communicatie en interactie met deze mensen, het bieden van onderwijs en dagbesteding, de preventie en aanpak van hun gezondheidsproblemen… Zowel huidige kennis vanuit onderzoek en praktijk als concrete handelingsadviezen komen daarbij aan bod.

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws