Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

René Veenstra Adjunct Hoogleraar vanaf 1 april 2011

06 april 2011

René Veenstra is per 1 april bevorderd tot adjunct hoogleraar Sociologie, in het bijzonder de Sociale Ontwikkeling.

Het vakgebied van de leerstoel betreft de sociale ontwikkeling, in het bijzonder van jongeren. Het onder de leerstoel ressorterende onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Social Networks, Solidarity, and Inequality’ en is gericht op het uitwerken en toetsen van theorieën over de ontwikkeling van prosociaal gedrag (solidariteit, hulpgedrag) en antisociaal gedrag (criminaliteit, pestgedrag). Bij de theorieontwikkeling staat het uitwerken van de mechanismen achter dit gedrag centraal. Om te begrijpen waarom mensen niet alleen prosociaal gedrag maar ook antisociaal gedrag vertonen is inzicht in hun beweegredenen cruciaal. Bijzondere belangstelling daarbij gaat uit naar selectie- en invloedseffecten bij de ontwikkeling van netwerken en gedrag. Daartoe worden onder meer sociale-netwerkprocessen bestudeerd van positieve (vriendschappen) en negatieve relaties (dader-slachtofferrelaties, bijvoorbeeld bij pesten). Bij de empirische toetsing wordt gebruik gemaakt van multivariate statistische analysemethoden, waaronder sociale-netwerkanalyse. De theoretische en empirische inzichten in netwerkprocessen zijn van belang voor interventies, bijvoorbeeld om leerkrachten en leerlingen meer inzicht te geven in de relaties binnen de klas om zo bijvoorbeeld pesten tegen te gaan.

Laatst gewijzigd:22 juni 2016 14:28
printView this page in: English

Meer nieuws