Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Centrale rol RUG in onderzoek Zandraket

13 april 2011
Ritsert Jansen
Ritsert Jansen

Vorige week vond in Wageningen de startbijeenkomst plaats van het STW-Perspectief-programma "Learning from Nature to protect crops". Het doel van dit multidisciplinaire en innovatieve STW-programma is om het natuurlijke reservoir van de weerbaarheid van planten tegen biotische en abiotische stress te benutten om de natuurlijke weerbaarheid terug te brengen in landbouwgewassen.

Een toegepast onderzoeksproject bestaande uit 7 deelprojecten waarin universiteiten en bedrijfsleven intensief samenwerken. Het onderzoeksprogramma heeft een budget van 6,5 miljoen euro. Ritsert Jansen, hoogleraar Bioinformatica, en Morris Swertz, hoofd Genomics Coordinatie Centrum, participeren namens de RUG. Een prestigeproject met een looptijd van 6 jaar. Jansen verklaart de missie.  

 

Wat is de taak van de RUG binnen het project?  

Jansen: ‘De biologische deelprojecten zullen grote hoeveelheden moleculaire en klassiek fenotypische data gaan genereren. Die data moeten verwerkt en opgeslagen worden. Een apart bioinformatica deelproject, dat wij coördineren, vormt daarvoor de brug tussen de biologische deelprojecten. Ons is gevraagd om die experimenten te helpen ontwerpen, en om daarna de data integraal op te slaan, te analyseren en vooral te integreren; daar ontstaat de grote meerwaarde in dit programma. Elk van de deelprojecten werkt met dezelfde 400 zandraket ecotypes voor het fundamentele werk ( Arabidopsis thaliana ), zodat die integratie daarwerkelijk mogelijk wordt. De bedrijven die deelnemen aan de deelprojecten brengen de context van hun eigen gewassen in met als oogmerk de slag van zandraket naar de commerciële toepassing te maken. We hebben als Groningse universiteit e en belangrijke ‘spider in the web’-functie binnen het ‘groene’ onderzoek en het bedrijfsleven in Nederland.’ 

 

Hoe komen ze bij u terecht als kennispartner?  

Jansen: ‘Dat blijft natuurlijk in zekere zin gissen, maar het is algemeen bekend dat we als Groningen Bioinformatica Centrum grote ervaring hebben in het toepassen van informatica-kennis op complexe biologische data, niet alleen in humane studies of dierlijke modelsystemen maar ook in het groene onderzoek aan zandraket en commerciële gewassen. Het is onze core-business. We lopen daar in vooruit.’

 

Worden voor het Learning from Nature-project nieuwe programma's ontwikkeld ?  

Jansen: ‘Als startpunt zullen we gebruik maken van de toepassingsgerichte expertise die we hebben uit eerdere projecten. En in 2009 hebben we als RUG en UMCG het Genomics Coordinatie Centrum gestart voor het ontwikkelen van opslagmethodieken van grootschalig genomics-onderzoek. Er ligt dus al een stevige basis aan kennis en programma’s die we nu kunnen inzetten. We kunnen gelijk aan de slag.’

 

Laatst gewijzigd:17 november 2015 12:59

Meer nieuws