Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Piet van der Ploeg. Dalton Plan: oorsprong en theorie van het daltononderwijs

25 maart 2011
.

Dalton Plan: oorsprong en theorie van het daltononderwijs.  Piet van der Ploeg.

Aantal pagina's 358
uitgever: Saxion University Press
Publicatiejaar  2010
ISBN 9789490239022

Met bijna vierhonderd scholen is het daltononderwijs de omvangrijkste vernieuwingsrichting in Nederland. De oorsprong is Amerikaans: het Dalton Planvan Helen Parkhurst uit het begin van de twintigste eeuw. Hoe zagen de praktijken de theorie van Dalton Plan eruit? En welke praktijken en theorieen zijnvan invloed geweest op de ontwikkeling ervan? We onderzoeken de oorsprongvan het daltononderwijs: het ontstaan, de aard en de verantwoording van het Dalton Plan. De aandacht gaat vooral uit naar de achtergronden in de filosofie,de biologie, de psychologie en de pedagogiek, onder meer naar de relatie met de ideeen van Montessori en Dewey en met het efficiency-denken.Het onderzoek zet het werk van Parkhurst in een nieuw licht. Het herschrijfthaar onderwijspedagogiek. De traditionele interpretatie in termen van de drieprincipes (vrijheid, samenwerking en zelfstandigheid) is aan revisie toe.Dit is de eerste uitgave in een reeks boeken over daltononderwijs. Na deze historisch-theoretische studie komen er onder meer een biografie van Parkhurst,een geschiedenis van het daltononderwijs in Nederland en boeken over daltondidactiek, onderwijseffectiviteit en de taken van de school.

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws