Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Pieter J. van Strien. Psychologie van de wetenschap: Creativiteit, serendipiteit, de persoonlijke factor en de sociale context

22 maart 2011
..

Psychologie van de wetenschap: Creativiteit, serendipiteit, de persoonlijke factor en de sociale context. Pieter J. van Strien.

Aantal pagina's 392
Amsterdam University Press
Publicatiejaar  2011
ISBN 978 90 8964 305 6 (paperback)

Honderdduizenden houden zich bezig met wetenschappelijk onderzoek en technisch ontwikkelingswerk. Maar het zijn maar enkelen die een wetenschappelijke doorbraak teweegbrengen of een vinding doen die het aangezicht van de wereld verandert. Wat gebeurt er bij deze 'creativiteit'? Gaat het om geniale enkelingen of om niet meer dan het zetten van de laatste stap op een door anderen al grotendeels afgelegde weg? Welke rol speelt het toeval bij het doen van ontdekkingen? En hoe zit het met de prestigeslag tussen onderzoekers en de pogingen om door fraude de schijn van creativiteit te wekken? Dit zijn de centrale vragen in dit boek. De kenmerken van de creatieve persoon komen uitgebreid aan bod. Dankzij concrete voorbeelden komt de creativiteit in de wetenschap tot leven. De auteur maakt daarbij dankbaar gebruik van wetenschapsfilosofie, sociologie en geschiedenis.

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws