Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Heinrich Winter: 'Kabinet biedt burger illusies bij vreemdelingen- en strafrecht'

16 februari 2011

Meer beloven dan je kunt waarmaken ofwel symboolpolitiek. Zowel vanuit het strafrecht als het vreemdelingenrecht klonken deze week twee scherpe waarschuwingen over maatregelen die het kabinet voorstelt. Prof. dr. H.B. Winter, expert vreemdelingenrecht in Groningen, zegt dat minister Leers (CDA, Immigratie en Asiel) het risico loopt de kiezer te ’bedotten’. Hij zou nieuwe ‘hardere’ maatregelen aankondigen die in werkelijkheid al lang ‘staand beleid’ zijn. Lees de column van Folkert Jensma in NRC van 16 februari 2011.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:47

Meer nieuws