Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Zorg om dyslexie. L. Verhoeven, F. Wijnen, K. van den Bos & R. Kleijnen (Red.)

17 februari 2011
.

Zorg om dyslexie. L. Verhoeven, F. Wijnen, K. van den Bos & R. Kleijnen (Red.)

met bijdragen van o.a. Kees van den Bos & Barry de Groot, en Wied Ruijssenaars

Aantal Pagina's: 179
ISBN: 9789044126617
Uitgever : Garant Uitgevers nv

In het onderwijs worden leesproblemen, meestal in combinatie met spellingproblemen, vaak al vroeg gesignaleerd. Een adequate reactie vanuit de omgeving van het kind is noodzakelijk, zodat de problemen in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden gepareerd. Dat vraagt om een aanpak van kwaliteitszorg waarbij een goede afstemming tussen ouders, onderwijs, en gezondheidszorg essentieel is. Binnen de school gaat het om een zo vroeg mogelijke signalering en aanpak van leesproblemen, binnen de zorg om spoedige en adequate behandeling van de gesignaleerde leesproblemen. Het is van groot belang dat ouders in alle facetten van dit proces zijn betrokken.

Dit boek geeft een kader voor kwaliteitszorg ten behoeve van kinderen en jeugdigen met dyslexie. Hoe kunnen de diverse protocollen die ontwikkeld zijn voor signalering, diagnostiek en behandeling van dyslexie in de praktijk, worden geoptimaliseerd?
Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws