Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

New book Melinda Mills: Introducing Survival Analysis and Event History Analysis

18 januari 2011

Melinda Mills has just published the new book Introducing Survival and Event History Analysis (Sage, 2011).

The book adopts an applied focus using the freely available statistical package R and covers up-to-date innovations in the field.

Contents:

The Fundamentals Of Survival and Event History Analysis

An Introduction to R and Data Exploration via Descriptive Statistics and Graphics

Survival and Event History Data Structures

Nonparametric Methods: The Kaplan-Meier Estimator

The Cox Proportional-Hazards Regression Model

Parametric Models

Model Building and Diagnostics

Frailty and Recurrent Event Models

Discrete-time Models

Competing Risk and Multistate Models

Sequence Analysis

Appendix replicating examples in Stata

Detailed Glossary

Laatst gewijzigd:24 juni 2016 09:29

Meer nieuws

 • 14 december 2020

  Geschiedenis van het onderwijs spiegel bij actuele vraagstukken

  Vrijheid van onderwijs, kansengelijkheid, staatspedagogiek... Hilda Amsing weet er alles van. Zij is een van de eerste twee Aletta Jacobs hoogleraren aan de RUG. Deze leerstoelen zijn ingesteld voor vrouwelijke wetenschappers, om de...

 • 09 december 2020

  Anna Lichtwarck-Aschoff benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek

  Het College van Bestuur van de RUG heeft Anna Lichtwarck-Aschoff per 1 januari benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek bij de basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten bij de Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen. Ze zal daar de...

 • 08 december 2020

  Mijlpaal project Klassenfeestjes tegen uitsluiting van kinderen

  Meer dan 10% van de basisschoolkinderen wordt gepest of uitgesloten. Een belangrijke aanwijzing voor uitsluiting is als een kind nooit wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Orthopedagogen van de RUG hebben daarom het project...