Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Albertjan Tollenaar: 'Bijstand niet afhankelijk maken van dwangarbeid'

05 januari 2011

Sneeuwschuiven of biljarten met bejaarden. Bijstandsgerechtigden zouden 'iets terug moeten doen' voor genoten bijstand. Dat is althans de mening van de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA. De vraag is of het mogelijk en wenselijk is om bijstandsgerechtigden te verplichten dit soort werkzaamheden te verrichten.
Universitair docent bestuursrecht aan de RUG mr. dr. A. Tollenaar schreef hierover samen met hoogleraar arbeidsmarktbeleid aan de Universiteit van Tilburg prof. dr. A.C.J.M. (Ton) Wilthagen vanuit juridisch en arbeidsmarktperspectief een artikel voor het Eindhovens Dagblad van 4 januari 2011.

Laatst gewijzigd:15 juli 2021 16:23

Meer nieuws