Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Overhead gewaardeerd. Verbetering van de balans tussen waarde en kosten van overhead bij organisaties in de publieke sector

20 January 2011

PhD ceremony: Mr. M.P.M. Huijben, 14.45 uur Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: Overhead gewaardeerd. Verbetering van de balans tussen waarde en kosten van overhead bij organisaties in de publieke sector

Promotor(s): prof. G.J. van Helden

Faculty: Economics and Business

Last modified:27 August 2021 08.52 a.m.
View this page in: Nederlands

More news