Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Religion, minority status and reproductive behavior among Muslims and Hindus in India and Bangladesh

16 december 2010

Promotie: mw. D. Sahu, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Religion, minority status and reproductive behavior among Muslims and Hindus in India and Bangladesh

Promotor(s): prof.dr. I. Hutter, prof.dr. L.J.G. van Wissen

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

 

Geboortecijfers vergeleken van hindoes en moslims in Bangladesh en India

Zowel op wetenschappelijk als politiek niveau is er veel aandacht voor de hoge geboortecijfers bij moslims. Dit zou het gevolg kunnen zijn van een interpretatie van islamitische principes, bijvoorbeeld tegen abortus en voorbehoedsmiddelen, waaronder sterilisatie. Het is echter de vraag of de natuurlijke groei van het aantal moslims het gevolg is van de religie of van andere omstandigheden. Er zijn namelijk veel landen, ook met een islamitische meerderheid, waar het geboortecijfer bij moslims niet hoog is.

Promovenda Biswamitra Sahu onderzocht de situatie in Bangladesh en India. De twee Zuid-Aziatische buurlanden ‘spiegelen’ elkaar in de bevolkingssamenstelling van hindoes en moslims. India heeft een hindoemeerderheid (80,5%) en een moslimminderheid (13,4%); omgekeerd heeft Bangladesh een moslimmeerderheid (87,8%) en een hindoeminderheid (9,3%). Deze unieke situatie in beide landen biedt een uitstekende gelegenheid om zowel de rol van religie als de minderheidsstatus te onderzoeken in de geboortecijfers van beide religieuze groepen.

De moslims in India hebben een hoger geboortecijfer dan de hindoes. De zogenoemde CFS (Completed Family Size) in India is bij moslims 5,3 kinderen en bij hindoes 3,9 kinderen. In Bangladesh is de CFS bij moslims 4,7 kinderen, bij hindoes 4,2 kinderen (cijfers uit 2007). Het islamitische aandeel van de totale bevolking stijgt dus in beide landen.

In India is het onderwerp sterk gepolitiseerd: soms wordt gezegd dat moslims de meerderheid zullen gaan vormen. Het onderzoek van Sahu toont echter aan dat generalisaties over de zogeheten ‘pronataliteit’ van moslims vaak overdreven zijn. Religie speelt zeker een belangrijke rol in het aantal kinderen van gelovigen. De invloed en kracht van religie is echter vaak contextueel bepaald. Het kindertal hangt samen met bijvoorbeeld de status als minderheid of meerderheid of de sociaal-economische status. Mensen blijken in staat, los van religie, hun reproductie vorm te geven. Ze doen dit met het belang van hun gezin voor ogen: men kiest niet voor de kwantiteit, maar voor de kwaliteit, waarbij opleiding en levensstandaard van de kinderen belangrijk zijn.

Baswamitra Sahu (India, 1980) studeerde sociologie aan de Universiteit van Hyderabad en werd tevens opgeleid aan het International Institute for Population Sciences (IIPA) te Mumbai, beide in India. Ze verrichtte haar promotieonderzoek aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Het project werd gefinancierd door de NWO-afdeling WOTRO Science for Global Development.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 19 maart 2018

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

 • 14 maart 2018

  Kiezer straft politieke partijen voor besturen gemeente

  Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor...