Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The current hospital transfusion practices and procedures in Uganda

08 december 2010

Promotie: dhr. I. Kajja, 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The current hospital transfusion practices and procedures in Uganda

Promotor(s): prof.dr. C.T. Smit Sibinga, prof.dr. G.S. Bimenya, prof.dr. H.J. ten Duis

Faculteit: Medische Wetenschappen

 

Bloedtransfusie Oeganda kan stapsgewijs beter

Om het enorme tekort aan gezond bloed voor transfusie in Oeganda op te lossen is een radicale hervorming van het systeem nodig, concludeert promovendus Isaac Kajja. Volgens hem gaat met de bloedtransfusie in de Oegandese ziekenhuizen vrijwel alles mis wat mis zou kunnen gaan. Daardoor staat de Uganda Blood Transfusion Service, die voor voldoende gezond bloed moet zorgen, voor een ‘bijkans onmogelijke taak’, aldus Kajja.

Kajja sprak in ziekenhuizen en bloedbanken met artsen, laboranten, administratief personeel en patiënten. Hij inventariseerde hun meningen en testte hun kennis van de processen en procedures bij bloedtransfusie. Die bleek in veel gevallen onder de maat. Ook analyseerde hij het huidige onderontwikkelde documentatiesysteem en de ernstig vertraagde logistiek bij de bloedbanken.

Om de situatie te verbeteren pleit Kajja voor een stapsgewijze hervorming van het huidige systeem op alle niveaus. Per ziekenhuis zou een kleine groep van klinici, laboranten en administratief personeel een beleidsplan voor bloedtransfusie moeten ontwikkelen, uit te voeren door een bloedtransfusiecommissie met een duidelijke taakomschrijving en een mandaat van de directie. Simultaan moeten eenvoudige trainingen worden ontwikkeld voor elk hoofdproces van de bloedtranfusieketen, met bijbehorende procedures, werkvoorschriften en formulieren. Daarna kan gekeken worden naar bewezen bloedbesparende methodes, zoals verbeteringen in de bestelprocedures. Als sluitstuk van de hervorming ziet Kajja de bijstelling en modernisering van het landelijke transfusiebeleid.

Isaac Kajja (Oeganda, 1969) deed zijn promotieonderzoek bij prof.dr. Cees Th. Smit Sibinga van het Academisch Instituut voor Internationale Ontwikkeling van Transfusiegeneeskunde (IDTM) van het UMCG. Kajja werkt momenteel als orthopedisch chirurg in Oeganda.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws