Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Douwe Jan Elzinga: 'Kabinet wentelt eigen bezuinigingen af op gemeenten'

29 november 2010
Hoogleraar staatsrecht prof. mr. D.J. Elzinga is bezorgd over de manier waarop de landelijke overheid met gemeenten omgaat. 'Enerzijds krijgen gemeenten minder geld en speelruimte van de landelijke overheid, maar zij krijgen er nu vooral veel meer taken bij.' Dit stelt hij in een artikel in BN De Stem van 29 november 2010 getiteld: Bezuinigingen gemeenten 'draaien de hele boel kapot'
Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:47

Meer nieuws