Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Karen van Oudenhoven-van der Zee, Grenze(n)loos vertrouwen

26 november 2010

Grenze(n)loos vertrouwen. Karen van Oudenhoven-van der Zee

Aantal pagina's 160
Uitgever Van Gorcum
Publicatiejaar 2010
ISBN 9789023246985

Hoe kunnen we een samenleving creëren waarin we culturele verschillen met vertrouwen tegemoet treden? Hoe kunnen we reageren op feitelijke problemen rond diversiteit, zonder dat dat polariserend werkt? Hoe kunnen we zorgen voor een samenleving waarin verschillen niet alleen gerespecteerd worden, maar waarin we ook in staat zijn verschillen te waarderen en actief te benutten? In dit boek geven zeven prominente Nederlanders, te weten Ruud Lubbers, Naema Tahir, Jacques Wallage, Halleh Ghorashi, Nebahat Albayrak, Hans Dijkstal, en Nora Asrami antwoord op deze vragen. Allen zijn zij opinieleiders op het thema. Maar dat niet alleen. Cultuur en identiteit heeft ook een belangrijke rol gespeeld in hun eigen leven. In de interviews vertellen zij ook hun persoonlijke verhaal. Wat is de rol van culturele identiteit in hun leven geweest, wat heeft dat betekend voor hun persoonlijke ontwikkeling, en hoe komt hun persoonlijke ervaring tot uitdrukking in hun visie op integratie? Het boek beschouwt op basis van de zeven gesprekken welke stappen in ons land nodig zijn om het wederzijds vertrouwen te versterken.
 
Over de auteur
Karen van Oudenhoven-van der Zee (1966) is werkzaam als hoogleraar Organisatiepsychologie, Culturele Diversiteit en Integratie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verricht onderzoek naar culturele diversiteit op de werkvloer en naar aanpassingsprocessen van migranten. Daarnaast is zij directeur van het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van dezelfde universiteit. Dit instituut verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van integratievraagstukken in de context van arbeidsorganisaties, buurten, scholen en religieuze gemeenschappen. Karen van Oudenhoven-van der Zee is tevens lid van de World Connectors.

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws