Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Jan Luiten van Zanden op nieuwe Maddison-leerstoel

19 oktober 2010

Prof.dr. Jan Luiten van Zanden is als honorair hoogleraar benoemd op de nieuwe Maddisonleerstoel aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Van Zanden is winnaar van de Spinozapremie, de hoogste Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding. De nieuwe leerstoel is ingesteld om zowel Angus Maddison, emeritus hoogleraar van de faculteit, te herdenken, als het vakgebied van de Economische Geschiedenis te versterken.

  

Maddison, naar wie de leerstoel is genoemd, had een wereldwijde reputatie op het gebied van de internationale vergelijking van welvaartsniveaus en economische groei tussen landen vanuit een lange termijn perspectief. Hij overleed op 24 april 2010 op 83-jarige leeftijd. Met de instelling van de Maddison-leerstoel benadrukt de faculteit het belang dat zij hecht aan het Groningen Growth and Development Centre, waarvan Maddison medeoprichter en intellectueel voorman was. Het GGDC is gespecialiseerd in vergelijkend onderzoek naar economische groei op lange termijn, op basis van zijn unieke database met historische data van nationale rekeningen van over de gehele wereld. Van Zanden wordt voor vijf jaar benoemd op de Maddison-leerstoel. 

Grote impuls

Decaan Elmer Sterken vindt de benoeming van Jan Luiten van Zanden een grote eer voor de Faculteit Economie en Bedrijfskunde: ‘Het is voor de FEB van uiterst groot belang de naam van Angus Maddison te doen voortleven. Dat dit op deze manier met de bezetting van de Maddison-leerstoel door professor Van Zanden kan, geeft de FEB een grote impuls aan de verdere ontwikkeling van dit belangrijke vakgebied.’ De nieuwe hoogleraar gaat onderzoek doen onder de vlag van het GGDC en van de vakgroep Economics, Econometrics and Finance en het gelijknamige onderzoeksinstituut. Verder geeft hij onderwijs vooral bij het researchmaster-programma van de FEB. 

Jan Luiten van Zanden

Jan Luiten van Zanden (1955) studeerde economie en geschiedenis aan de VU en promoveerde in Wageningen op een studie naar de economische ontwikkeling van de landbouw van Nederland in de negentiende eeuw. Hij werd hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de VU en later aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1997 is van Zanden lid van de KNAW. Hij is sinds enige jaren president van de International Economic History Association, de officiële internationale organisatie voor de academische beoefening van dit vakgebied. In 2009 organiseerde hij de driejaarlijkse World Economic History Conference in Utrecht. In 2003 ontving hij de Spinozapremie van NWO. Onlangs verwierf Van Zanden een grote investeringssubsidie voor de systematische ontwikkeling en beschikbaarstelling van economisch-historische databestanden CLIO-INFRA, waarin ook de RUG participeert.

‘Maddison meest invloedrijke econoom’

De FEB wil emeritus hoogleraar Angus Maddison eren met de nieuwe leerstoel. Decaan Elmer Sterken: ‘Maddison is de invloedrijkste econoom die ooit aan de universiteit van Groningen verbonden is geweest. Zijn werk over vergelijking van economische groei tussen landen en langetermijnanalyse van welvaartsontwikkeling wordt internationaal alom gerespecteerd.’ Angus Maddison (1926-2010) genoot zijn opleiding in Cambridge, McGill and Johns Hopkins en maakte carrière bij de OECD. In 1978 werd hij benoemd aan de RUG. Hij publiceerde 20 boeken, in een van zijn laatste beschreef hij zelfs de wereldwijde economische omstandigheden vanaf het begin van de jaartelling. Ook publiceerde Maddison veel artikelen, waarvan zijn paper 'Growth and Slowdown in Advanced Capitalist Economics' in het Journal of Economic Literature in 1987 tot nu toe 188 citaties heeft. 

Noot voor de pers

Voor meer informatie: prof.dr. Elmer Sterken

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 januari 2019

  Change | Oratie Nancy Kamp-Roelands op 22 januari

  Door grote uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, economie en technologie veranderen onze omgeving snel. Ook de rol van het bedrijfsleven in de samenleving verandert. Het idee dat een meer waardengedreven bedrijfsmodel voor meerdere stakeholders...

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...