Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nieuw boek Bram Buunk 'Oerdriften op de werkvloer'

16 september 2010

We wedijveren met onze collega’s om nutteloze zaken als kamergrootte, vertonen ongewenst en gewenst seksueel gedrag op de werkvloer, pesten onze collega’s, roddelen om er zelf beter van te worden, en nemen bewust minder competente collega’s aan om daar gunstig bij af te steken. Lengte en aantrekkelijkheid zijn vaak belangrijker om hogerop te komen dan inhoudelijke kwaliteiten. Mannen vechten elkaar soms letterlijk de tent uit, en vrouwen proberen vaak te voorkomen dat andere vrouwen promotie maken. En dat terwijl we vinden dat we ons in werksituaties professioneel en rationeel zouden moeten gedragen. Maar we worden gedreven door volstrekt irrationele motieven, en blinken uit in destructief gedrag.

Bram Buunk werkt in zijn boek ’Oerdriften op de werkvloer’ een evolutionaire benadering uit van menselijk gedrag in organisaties, waarmee hij een verklaring wil bieden voor dergelijke vormen van ogenschijnlijk irrationeel gedrag. Het veelal politiek incorrecte betoog wordt geïllustreerd met interviews met ondernemers, politici, beleidsmakers, consultants en wetenschappers.

Meer informatie: uitgeverij Prometheus: www.uitgeverijprometheus.nl

Meer informatie over Bram Buunk.

Buunk is zondag 19 september te gast bij Wim Brands in het tv-programma Boeken van de VPRO.

Laatst gewijzigd:07 augustus 2020 10:27

Meer nieuws