Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

The dynamics of gas supply coordination in a new world: cooperation or competition between gasexporting from a Russian perspective

08 juli 2010

Promotie: dhr. T.A. Boon von Ochssée, 13.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: The dynamics of gas supply coordination in a new world: cooperation or competition between gasexporting from a Russian perspective

Promotor(s): prof.dr. J.G. van der Linde, prof.dr. P.M.E. Volten

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

 

Gazprom: samenwerking of concurrentie?

Rusland probeert zijn plaats te hervinden in het continu veranderende internationale politieke systeem, mede dankzij zijn enorme gasvoorraden. De winstgevende ontwikkeling van het gas kan de Russische positie verstevigen, terwijl de inkomsten economische veiligheid bieden. Voor Rusland en het door de staat gecontroleerde gasbedrijf Gazprom zijn het behoud en de uitbreiding van de inkomstenstroom uit de gasexport van vitaal economisch belang. Samen met Gazprom dient Rusland evenwel rekening te houden met onzekerheid van gasvraag en met de concurrentie van andere gasexporterende landen in een toenemend interregionale en dynamische gasmarkt.

Als de industrie volwassen wordt, kunnen gasexporterende landen de prijsconcurrentie vermijden door onderlinge coördinatie, bijvoorbeeld ten aanzien van capaciteitsuitbreidingen. Het Gas Exporting Countries Forum (GECF) biedt Rusland een platform voor dergelijke coördinatie. Rusland en staatsbedrijf Gazprom lijken echter een onafhankelijke koers te willen behouden in hun gasexportstrategie. Daarbij fungeert het investeren in gasinfrastructuur als een belangrijk instrument om Gazprom’s marktaandeel uit te breiden in groeiende markten. In het licht van de vraagonzekerheden en potentiële concurrentie, wordt in het promotieonderzoek van Tim Boon van Ochssée een ’real-option game’-model toegepast om te verklaren hoe Gazprom continu een balans probeert te vinden tussen samenwerking en concurrentie met andere gasexporteurs.

Of en in welke vorm coördinatie plaatsvindt, hangt er grotendeels van af hoe Rusland het geopolitieke belang van een dominante positie op de Europese gasmarkt ziet. Deze perceptie is deels afhankelijk van de geopolitieke context waarin de grootmachten concurreren om een machtspositie op het Euraziatische continent. De randvoorwaarden voor samenwerking tussen Rusland en andere gasexporterende landen zijn daarom onderhevig aan geopolitieke krachten.

Tim Boon van Ochssée (Utrecht, 1979) studeerde internationale economie en financiën aan de Universiteit Tilburg. In 2005 begon hij met zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Letteren van de RUG. Tevens was hij werkzaam als business analyst bij GasTerra. In 2008 ging hij verder met zijn promotieonderzoek bij het Clingendael International Energy Programme in Den Haag en de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Boon van Ochssée blijft verbonden aan Instituut Clingendael.

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:39

Meer nieuws