Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cultuur en gedrag binnen RvC cruciaal bij intern toezicht woningcorporaties

27 mei 2010

Cultuur en gedrag binnen raden van commissarissen van woningcorporaties zijn net zo belangrijk als het voldoen aan formele regels. Dat is de belangrijkste conclusie van onderzoek van Hans van Ees en Dennis Veltrop van de FEB. Zij voerden dit onderzoek uit in opdracht van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). Van Ees en Veltrop richtten zich op de invloed van 'soft skills' op de effectiviteit van raden van commissarissen bij woningcorporaties.

Soft skills appelleren aan de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van betrokkenen. Tegenover soft skills staan zogenaamde harde of traditionele controls en instrumenten van toezicht. Deze richten zich op het vaststellen van formele meetbare resultaten en het bewaken via adequate rapportage.  Bij soft skills gaat het meer om het beïnvloeden van gedrag via het beïnvloeden van de organisatie en managementcultuur, het motiveren van individuen en het tonen van leiderschap.

Cultuur en gedrag
Albert Kerssies, directeur van de VTW: “De hoofdconclusie van het onderzoek ondersteunt de geldende opvatting dat harde formeel meetbare criteria, zoals deskundigheid, formele onafhankelijkheid en het aantal nevenfuncties vaak niet van doorslaggevend belang zijn voor de kwaliteit en effectiviteit van het interne toezicht. Codes, regels en andere vereiste criteria zijn belangrijk, maar nutteloos op het moment dat cultuur en gedrag in een raad van commissarissen niet op orde zijn.”

Onderling vertrouwen
Het onderzoek laat ook zien dat vertrouwen tussen commissarissen onderling een belangrijke rol speelt bij de toezichthoudende taak. De vertrouwensband tussen bestuurders en commissarissen is vooral van belang voor de adviesfunctie van de raad van commissarissen. Deze vertrouwensrelaties hebben een grotere invloed op het functioneren van de raad dan de expertise en samenstelling van de raad, factoren die in tal van codes van goed bestuur nadrukkelijk zijn opgenomen. Kerssies: “Eén van de bevindingen is dat zowel commissarissen als bestuurders neigen naar overschatting van de eigen vaardigheden en de persoonlijke rol in het effectief functioneren van de raad. Dat impliceert dat men elkaar beperkt aanspreekt op het functioneren.”

VTW
VTW ondersteunt, adviseert en behartigt de belangen van toezichthouders van woningcorporaties.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:54
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

 • 10 januari 2019

  Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...