Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Methodiek om stapsgewijs na te gaan of nieuw milieubeleid werkt

18 mei 2010

Bij de introductie en toepassing van beleidsmiddelen ten behoeve van het milieu wordt vaak onvoldoende nagegaan of en in hoeverre het nieuwe instrument interfereert met andere, reeds bestaande. Promovendus Vlasis Oikonomou heeft een serie methoden deels ontwikkeld en toegepast om te bezien hoe allerlei beleidsdoelen gediend worden als nieuwe beleidsmiddelen worden toegepast. Dat deed hij door het effect daarvan te combineren met andere middelen.

Daarbij heeft hij zich in het bijzonder gericht op de zogenoemde Witte Certificaten: een beleidsmiddel waarbij een energiebesparingsdoelstelling wordt opgelegd aan een specifieke marktpartij, bijvoorbeeld een energieleverancier. Het certificaat vormt het bewijs dat een bepaalde hoeveelheid energie bespaard is. Deze bewijzen zijn echter verhandelbaar. Bedrijven kunnen dus kiezen: óf zelf energie besparen of certificaten inkopen van andere bedrijven. In sommige EU-landen zijn al positieve ervaringen opgedaan met diverse vormen van systemen van Witte Certificaten bij de verwezenlijking van energie-efficiëntie. Op basis van vier analysemethoden ontwikkelde Oikonomou een methodiek om stapsgewijs na te gaan of een nieuw beleidsmiddel werkt, wat het effect is en hoe het doorwerkt in allerlei publieke doelstellingen.

Curriculum vitae
Vlasis Oikonomou (Griekenland, 1978) studeerde economie aan University of Economics and Business in Athene en environmental management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna werkte hij onder meer als onderzoeker bij het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek, gefinancierd door NWO, bij het SOM-instituut van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG. Oikonomou promoveert op 27 mei 2010 (14.45u) bij prof.dr. C.J. Jepma. De titel van het proefschrift is: Interactions of White Certificates for energy efficiency and other energy and climate policy instruments. De promovendus is momenteel verbonden aan het Joint Implementation Network, een informatieplatform voor milieuvraagstukken in Groningen.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:54
printView this page in: English

Meer nieuws