Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Martin Appelo. Waardenloze gesprekken: Socratisch motiveren in de praktijk.

11 april 2010
.

Waardenloze gesprekken: Socratisch motiveren in de praktijk.  Martin Appelo.

Aantal pagina's: 171
Uitgever:  Uitgeverij Boom
Uitgave:  april 2010
ISBN: 9789085069560

In Waardenloze gesprekken legt Martin Appelo uit hoe socratisch motiveren gebruikt kan worden door hulpverleners om burn-outklachten te voorkomen. Het is een effectieve methode bij lastige cliënten met wie onenigheid is over verandering, waardoor vaak de klachten bij de therapeut ontstaan.

Dit boek is bedoeld voor hulpverleners in onder andere de (geestelijke) gezondheidszorg.

Socratisch motiveren is een korte, krachtige en ‘waardenloze’ methode waarmee de motieven van de cliënt en de consequenties die belangrijke anderen daaraan verbinden verduidelijkt kunnen worden. Deze methode is nooit gericht op inhoudelijke verandering. De hulpverlener blijft uit de strijd en het probleem komt te liggen op de plaats waar het hoort. Hierdoor brengt socratisch motiveren vastgelopen of hopeloze behandelingen toch vaak in beweging. Waardenloze gesprekken begint met een theoretische verdieping die uitmondt in richtlijnen voor de attitudeverandering die nodig is voor het goed uitvoeren van het socratisch motiveren. Daarna volgt een beschrijving van enkele methodische kwesties: indicaties, contra-indicaties, de introductie van socratisch motiveren, een vereenvoudigd stappenplan en werkschema, en de verschillen met andere motiveringsstrategieën. Tot slot volgt een serie praktijkvoorbeelden die vanwege de praktische herkenbaarheid per probleemsoort gerangschikt zijn. Waardenloze gesprekken is vooral een praktijkboek.

Workshops auteur
Martin Appelo geeft geregeld workshops over socratisch motiveren. Voor meer informatie en om u in te schrijven gaat u naar de website van Cure & Care Development.

Over de auteur(s)
Martin Appelo is gezondheidszorgpsycholoog en gedragstherapeut. Hij werkt als docent, trainer, therapeuten supervisor bij Cure & Care Development, Het Behouden Huys en de Rijksuniversiteit Groningen.

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:48

Meer nieuws

 • 30 november 2021

  In je eentje naar Nederland: hoe verloopt de opvang van alleenstaande gevluchte kinderen?

  Gevluchte kinderen onder de vijftien jaar die alleen in Nederland aankomen, komen niet in een asielzoekerscentrum terecht, maar in een opvanggezin. Jet Rip keek voor haar promotieonderzoek naar het succes van deze plaatsingen. Wat blijkt? Het...

 • 29 november 2021

  Samenwerken: moeilijker dan het lijkt

  Alles en iedereen werkt samen. Onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstituties, ngo’s, maar ook individuen. Maar het gaat geregeld mis, zelfs als alle partners van goede wil zijn. Hoe kan dat? Een grote groep onderzoekers, onder wie Rafael...

 • 23 november 2021

  Filosofie op het vmbo – filosofie voor álle leerlingen

  Waarom kunnen vmbo-leerlingen het vak filosofie niet volgen? Kritisch nadenken, meningen onderzoeken, je eigen oordeel leren vormen – dat zijn toch onmisbare vaardigheden in onze maatschappij? Vanuit die vraag ontwikkelde Eva-Anne Le Coultre het...