Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Prof.dr. C.G.M. Sterks benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

29 april 2010
Sterks
Sterks

Donderdag 29 april 2010 ontving Cees Sterks op voordracht van de Rijksuniversiteit Groningen een Koninklijke Onderscheiding. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Cees Sterks (Sint Michielsgestel, 1949) is sinds 1978 verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Tussen 1994 en 2002 was hij bijzonder hoogleraar Economie van de Lagere Overheden; in 2002 werd hij benoemd tot hoogleraar Economie van de Publieke Sector. Zijn onderzoek op het terrein van de overheidsfinanciën - in het bijzonder naar begrotingsnormen, de houdbaarheid van de overheidsschuld en de gemeentefinanciën - had en heeft grote maatschappelijke relevantie. In 2006 stapte Sterks over naar het Donald Smits Centrum voor Informatietechnologie van de RUG in de functie van directeur bedrijfsvoering. Bij de faculteit hield hij een honoraire aanstelling.

Sterks wordt gezien als een buitengewoon sterke en inspirerende academische leider, met een uitstekende vakkennis en aanzien. Door zijn kwaliteiten als bestuurder en manager is hij in staat om medewerkers te inspireren en veranderingsprocessen in gang te zetten.

Sterks heeft een uiterst belangrijke intermediaire rol gespeeld tussen de faculteit en het veld. Door zijn inzet zijn institutionele verbanden met instellingen als het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Economische Zaken, De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau sterk ontwikkeld. Zijn onderzoek op het terrein van de overheidsfinanciën heeft grote maatschappelijke relevantie. Sterks levert een belangrijke bijdrage aan de discussie over normen voor de overheidsuitgaven.

Van 1999 tot 2005 was Sterks directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO). Dit centrum is met steun van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 1993 opgezet. Dankzij de inspanningen van Sterks groeide het COELO uit tot een professionele organisatie. Inmiddels geniet het COELO een uitstekende reputatie. Het centrum brengt jaarlijks de invloedrijke Atlas van de Lokale Lasten uit.

In de periode 2001 tot 2003 stuurde Sterks als onderwijsdirecteur het onderwijs aan in de Faculteit der Economische Wetenschappen. Bij de voorbereiding van de fusie met de toenmalige faculteit Bedrijfskunde voltrokken zich in deze periode belangrijke veranderingsprocessen. De samenwerking tussen beide faculteiten op onderwijsgebied is onder zijn rustige en bekwame leiding sterk verbeterd. De twee faculteiten hadden onderling verschillende, soms conflicterende regelingen. Sterks heeft met gezag, vasthoudendheid en vriendelijkheid ervoor gezorgd dat voor beide faculteiten niet alleen gelijkluidende, maar ook voor iedereen duidelijke beleidslijnen werden ingevoerd.

In 2003 is Sterks benoemd tot directeur van de Master of Science in Business Administration, een gezamenlijke masteropleiding van de toenmalige faculteiten Economie en Bedrijfskunde.

Ook was hij nauw betrokken bij het opstellen van een kwaliteitszorgsysteem voor het onderwijs (dat in de onderwijsbeoordeling in 2009 uitermate positief werd beoordeeld); werd er onder zijn leiding een nota over voorkomen en tegengaan van plagiaat geschreven (waarin niet alleen sancties staan, maar ook wordt uitgelegd wat de faculteit onder plagiaat verstaat); werden dankzij zijn inzet de contacten met het HBO sterk verbeterd (wat leidde tot goede doorstroomprogramma's); en was hij zeer actief bij de totstandkoming van studiegidsen, voorlichtingsmateriaal en onderwijs- en examenregelingen.

Vanaf september 2005 tot zijn benoeming als directeur van het CIT in het voorjaar van 2006 heeft Sterks als vice-decaan (met de portefeuille onderwijs) deel uitgemaakt van het faculteitsbestuur.

In 2006 werd Sterks benaderd met het dringende verzoek om directeur van het CIT te worden. Daaraan heeft hij met plezier gehoor gegeven.

Cees Sterks was van 2000 tot 2008 plaatsvervangend kroonlid van de SER. Vanuit deze functie heeft hij actief en op basis van een brede deskundigheid een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van diverse adviezen van de SER. Sterks was betrokken bij de voorbereiding van de adviezen over ondernemerschap voor de publieke zaak, kansen voor het platteland en de hervorming van het landbouwbeleid. Ook werkte hij mee aan twee adviezen over het toekomstige energiebeleid.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:53

Meer nieuws