Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

COELO Atlas Lokale Lasten: Stijging gemeentelijke woonlasten zeer beperkt

Toeristenbelasting meest omhoog
29 maart 2010

De stijging van de gemeentelijke woonlasten is nog nooit zo laag geweest. Zelfs de stijging van de rioolheffing, in voorgaande jaren gemiddeld 5 procent of meer, is dit jaar beperkt. De toeristenbelasting stijgt wel sterk. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Toeristenbelasting wordt betaald door mensen van buiten de gemeente. Het gewogen gemiddelde tarief is 20 procent hoger dan in 2009. Dit komt vooral doordat Rotterdam dit jaar voor het eerst toeristenbelasting heft. Laten we Rotterdam buiten beschouwing dan stijgt het gemiddelde tarief met 4,0 procent. Dat is nog steeds hoger dan de stijging van de overige lokale belastingen en ruim boven de inflatie van circa 1 procent.
72 procent van de gemeenten kent een toeristenbelasting. De meeste gemeenten hanteren een vast bedrag per overnachting. Gemiddeld betalen toeristen 1,31 euro per hotelovernachting. Het tarief is het laagst in Heerenveen (0,35 euro) en het hoogst in Haarlemmermeer (5,45 euro).

Gemeentelijke woonlasten voor inwoners

De gemeentelijke woonlasten worden gevormd door de onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing en de reinigingsheffing. In tien gemeenten gaat hier nog een korting vanaf.
Het te betalen bedrag stijgt dit jaar gemiddeld met slechts 1,3 procent (8,54 euro). Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens in 2010 659 euro. In Zevenaar is men het goedkoopst uit met 474 euro, in Blaricum het duurst met 1.168 euro.
Van de woonlasten stijgt de rioolheffing het sterkst (3,2 procent, 5,17 euro). Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2010 gemiddeld 165 euro. Dit verschilt per gemeente: in Reeuwijk betalen meerpersoonshuishoudens 442 euro, in Terneuzen betalen de inwoners geen rioolheffing. Natuurlijk onderhoudt deze gemeente ook de riolering; alleen heeft Terneuzen ervoor gekozen om dit te betalen uit andere inkomsten.
De stijging van de reinigingsheffing is met 0,2 procent zelfs lager dan de inflatie. Het tarief daalt in circa 30 procent van de gemeenten. In Noordwijk betalen meerpersoonshuishoudens het hoogste tarief (379 euro), in Eemsmond het laagste (24 euro).
Ten slotte betaalt een gezin gemiddeld 1,3 procent meer voor ozb (3,02 euro). De gemiddelde ozb-aanslag varieert van 90 euro in Koggenland tot 737 euro in Blaricum.

Overige gemeentelijke lasten

Naast de jaarlijks terugkerende woonlasten zijn er heffingen die inwoners af en toe betalen (leges) of alleen in specifieke situaties (de hondenbelasting). De tarieven van een paspoort, rijbewijs en een uittreksel uit het bevolkingsregister zijn met iets meer dan 2 procent gestegen. In de meeste gemeenten betalen inwoners voor een paspoort het maximaal toegestane tarief van 50,90 euro. Het goedkoopst zijn ze uit in Terschelling waar een paspoort 36,75 euro kost.
Voor rijbewijzen geldt nog geen maximum tarief, maar dat komt er wel aan. Vooralsnog betalen inwoners in de meeste gemeenten een tarief van circa 42 euro. De grootste uitschieters vinden we in Wijdemeren, waar 65 euro wordt betaalt, en in Leidschendam-Voorburg (23 euro). Een uittreksel uit het bevolkingsregister (GBA) is op Vlieland gratis; in Landerd kost dit 14,60 euro.

Waterschapsheffingen

De waterschapsheffingen stijgen meer dan de gemeentelijke woonlasten. De ingezetenenheffing die elk huishouden moet betalen is 4,3 procent hoger dan vorig jaar. De zuiveringsheffing, die eveneens van elk huishouden wordt geheven, stijgt met 3,4 procent. De heffing gebouwd, voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden, stijgt met 2,6 procent.

Noot voor de pers

Meer informatie: Corine Hoeben, tel. 050-363 3766 of Maarten Allers, tel. 050-363 3745, e-mail coelo rug.nl of www.coelo.nl (kaarten en belastingtarieven van afzonderlijke gemeenten).
M.A. Allers, C. Hoeben, J. Bolt en L.A. Toolsema, Atlas van de lokale lasten 2010, COELO, Groningen, ISBN 978 90 76276 601.

Tarievenoverzicht 2010

Tarief in % (ozb en heffing gebouwd) of euro’s

Stijging van gemiddelde

Laagste

Gemiddeldea

Hoogste

Gemeenten

ozb woning (eigenaar)

0,0328

0,0943

0,1811

1,3%g

ozb niet-woning (eig.+gebr.)

0,0586

0,3270

0,7261

1,3%g

Reinigingsheffingb

24

271

379

0,2%

Rioolheffingb

43c

165

442

3,2%

Woonlastenbd

474

659

1.168

1,3%

Toeristenbelastinge

0,35c

1,31

5,45

20,3%

Hondenbelasting

24,80c

57,35

116

1,0%

Paspoort

36,75

50,63

50,90

2,4%

Rijbewijs

23,00

41,74

65,00

2,9%

Uittreksel gba

0,00

8,22

14,60

2,8%

Provincies

Opcenten motorrijtuigenbelastingf

124

146

174

0,5%

Waterschappen

Zuiveringsheffingb

116

154

215

3,4%

Ingezetenenheffing

28

63

110

4,3%

Heffing gebouwd

0,0123

0,0262

0,0775

2,6%g

a Gemiddelden zijn gewogen gemiddelden.
b Meerpersoonshuishouden.
c Wordt niet overal geheven.
d Het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde betaalt aan OZB, rioolheffing en reinigingsheffing, na aftrek van eventuele heffingskorting.
e Hotelovernachting.
f Personenauto van 1.000 kg, benzinemotor, op jaarbasis.
g Gecorrigeerd voor waardeontwikkeling onroerende zaken.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:58

Meer nieuws

 • 04 maart 2024

  Een plantaardige sensor

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 29 februari 2024

  Loslaten, boeien en binden – wat plattelandsgebieden kunnen doen om jongvolwassen vertrekkers te verleiden om terug te keren

  De Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoeken hoe plattelandsgebieden jongvolwassen vertrekkers uit hun regio's kunnen verleiden om terug te komen. Al sinds jaar en dag hebben plattelandsgebieden te maken met het vertrek van een deel van hun...

 • 29 februari 2024

  FEB alumnus Albert Waterman wins Qeld award

  Albert Waterman has won the Qeld scholarship award for his master’s thesis titled ‘Parasitic Agglomerations? Informal Competition in Agglomerations’. Waterman recently obtained his master’s degree in Business Administration at the Faculty of...