Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Geregeld! Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen. Achtergronden, opbouw en werkwijze.Wied Ruijssenaars, Cecile Ruijssenaars-Elshoff, Marieke Smeets, Mieke Willemsen-Bouwmans en I van Marmeren-Schoehuizen

11 mei 2009
.
.

Geregeld! Methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingproblemen. Achtergronden, opbouw en werkwijze: Wied Ruijssenaars, Cecile Ruijssenaars-Elshoff, Marieke Smeets, Mieke Willemsen-Bouwmans en I van Marmeren-Schoehuizen

Uitgever: Acco
uitgave: 2009
pagina's: 72
ISBN: 9789033475009

In de spelling van onze taal komt een aantal typen fouten relatief vaak voor. Daarbinnen is een top 3 aan te wijzen. Het gaat dan om fouten tegen de regel van de verdubbeling na een korte klinker (piten), tegen de regel van de verenkeling in een open lettergreep (verlaaten) of tegen de regel voor het schrijven van -d/-t(hij reedt). Hulp bij hardnekkige spellingproblemen (soms in combinatie met ernstige leesproblemen) is voor veel leerlingen en studenten geen overdreven luxe en maakt ook een belangrijk deel uit van de behandeling van mensen met dyslexie. Een kenmerk van effectieve hulp is dat deze direct op de kennisen vaardigheden is gericht die specifiek is voor de spelling: het kennen van de koppelingen tussenklanken en lettertekens, het op het gehoor kunnen analyseren van woorden en het kunnen uitvoeren van de procedures om regels toe passen. Hardnekkige spellingproblemen zijn er in verschillende variaties en vragen niet om een standaard aanpak, maar om maatwerk aan de hand van deugdelijk onderbouwde uitgangspunten. De methodiek Geregeld! biedt de handvatten voor dit maatwerk en voorgeprotocolleerde behandeling. Geregeld! is gebaseerd op een analyse van wetenschappelijke kennis enop jarenlange klinische ervaring van de auteurs. De methodiek Geregeld! is ontwikkeld voor professionals die ernstige spellingproblemen (dyslexie) behandelen, zowel voor academisch geschoolden als voor gespecialiseerde leerkrachten/remedialteachers binnen het kader van een indirecte behandeling.

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws