Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Samenwerking Universitas Indonesia (Jakarta), Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen

13 februari 2009

Kort geleden is door het EVD (een onderdeel van Ministerie van Economische Zaken dat internationale activiteiten faciliteert) positief beschikt op de subsidie-aanvraag ‘Building blocks for the rule of law’. Deze aanvraag is ingediend door de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen en Universitas Indonesia gezamenlijk. Doel van het gesubsidieerde programma is onder meer het opbouwen en uitwisselen van kennis op de gebieden burgerlijk recht, strafrecht en arbeidsrecht. Dit zal worden bereikt door het organiseren van onderwijs en congressen, en het maken van gezamenlijke publicaties. Zowel in Indonesië als in Nederland zullen deze activiteiten worden ontplooid. Namens de RUG nemen deel: prof. mr. W.D. Kolkman, prof. mr. L.C.A. Verstappen en prof. mr. M.H. Wissink (allen burgerlijk recht).

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:14

Meer nieuws

 • 23 november 2023

  Invitation to join the 'Applied AI' community

  The remarkable progress in artificial intelligence (AI) is transcending boundaries and finding invaluable applications across diverse academic disciplines. Recognizing the transformative potential of AI, we are proud to introduce the new theme,...

 • 28 augustus 2023

  Liekuut | Herzie het rampen- en noodrecht ingrijpend vóór de volgende crisis

  Mr. Adriaan J. Wierenga bepleit een grondige herziening en versimpeling van het staatsnoodrecht vóórdat de volgende crisis zich aandient. Een goede wet kan levensreddend zijn.

 • 20 juni 2023

  Recht op een gezonde mond

  Dominique Mollet, promovendus Gezondheidsrecht, wil dat er door juridisch onderzoek meer aandacht komt voor mondgezondheid. Hiervoor werkt ze onder andere samen met de Aletta Jacobs School of Public Health.