Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Samenwerking Universitas Indonesia (Jakarta), Universiteit Leiden en Rijksuniversiteit Groningen

13 februari 2009

Kort geleden is door het EVD (een onderdeel van Ministerie van Economische Zaken dat internationale activiteiten faciliteert) positief beschikt op de subsidie-aanvraag ‘Building blocks for the rule of law’. Deze aanvraag is ingediend door de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen en Universitas Indonesia gezamenlijk. Doel van het gesubsidieerde programma is onder meer het opbouwen en uitwisselen van kennis op de gebieden burgerlijk recht, strafrecht en arbeidsrecht. Dit zal worden bereikt door het organiseren van onderwijs en congressen, en het maken van gezamenlijke publicaties. Zowel in Indonesië als in Nederland zullen deze activiteiten worden ontplooid. Namens de RUG nemen deel: prof. mr. W.D. Kolkman, prof. mr. L.C.A. Verstappen en prof. mr. M.H. Wissink (allen burgerlijk recht).

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:14

Meer nieuws

 • 17 april 2019

  Propedeusejaar Rechtsgeleerdheid Leeuwarden verhuist naar Campus Fryslân

  Met ingang van het studiejaar 2019/2020 vindt het eerste studiejaar van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid Leeuwarden plaats in het nieuwe gebouw van de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • 15 april 2019

  Ras en recht

  De Amerikaanse Janet Thompson Jackson omarmt het lustrumthema ‘all inclusive’ volledig. Jackson werkt dit jaar als gastdocent aan de rechtenfaculteit van de RUG. Aan haar thuisinstelling, Washburn University School of Law in Topeka, doceert ze het vak...

 • 15 april 2019

  Edwin Woerdman: 'CO2-taks op langere termijn last voor energietransitie'

  De voorgenomen CO2-taks voor bedrijven gaat grotendeels voorbij aan het feit dat er al een systeem voor CO2-beprijzing is: het Europese emissiehandelssysteem.