Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Het pedagogische quotiënt: Alexander Minnaert, Henk lutje Spelberg en Hilda Amsing

16 februari 2009
.
.

Het pedagogische quotiëntAlexander Minnaert , Henk lutje Spelberg en Hilda Amsing

uitgever: Bohn Stafleu van Loghum
uitgave: februari 2009
pagina's: 347
ISBN-13: 9789031361380

Omschrijving
De kernvraag van dit boek is: wat is de pedagogische kwaliteit? Is het mogelijk hiervoor normen te ontwikkelen? Welke kwaliteitseisen kun je opstellen bij de beoordeling van gezinnen, ouders, agogische instellingen en hen die hierbij beroepshalve betrokken zijn? Dit boek geeft antwoord op de vragen die betrekking hebben op de pedagogische kwaliteiten van professionals (en instanties) als het gaat om opvoeding, hulpverlening, onderwijs en educatie. Dit gebeurt vanuit vier perspectieven: een algemeen pedagogisch perspectief, een orthopedagogisch perspectief, een onderwijskundig perspectief en een andragogisch perspectief.

Dit boek bestaat uit twee delen: een deel over opvoeding en hulpverlening en een deel over onderwijs en educatie.

Doelgroep
Het boek is primair bedoeld voor studenten (ortho)pedagogiek en onderwijskunde; het is een onmisbaar hulpmiddel bij hun studie. Maar het boek is ook van toegevoegde waarde voor de deskundigheidsbevordering van professionals werkzaam in de context van opvoeding, hulpverlening, onderwijs en/of educatie.

Over de auteurs
Het pedagogisch quotiënt is ontwikkeld door de afdelingen (ortho)pedagogiek en onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nader kennismaken
Bekijk hier de inhoudsopgave
Lees hier een proefhoofdstuk

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:48

Meer nieuws

 • 30 november 2021

  In je eentje naar Nederland: hoe verloopt de opvang van alleenstaande gevluchte kinderen?

  Gevluchte kinderen onder de vijftien jaar die alleen in Nederland aankomen, komen niet in een asielzoekerscentrum terecht, maar in een opvanggezin. Jet Rip keek voor haar promotieonderzoek naar het succes van deze plaatsingen. Wat blijkt? Het...

 • 29 november 2021

  Samenwerken: moeilijker dan het lijkt

  Alles en iedereen werkt samen. Onderwijsinstellingen, bedrijven, overheidsinstituties, ngo’s, maar ook individuen. Maar het gaat geregeld mis, zelfs als alle partners van goede wil zijn. Hoe kan dat? Een grote groep onderzoekers, onder wie Rafael...

 • 23 november 2021

  Filosofie op het vmbo – filosofie voor álle leerlingen

  Waarom kunnen vmbo-leerlingen het vak filosofie niet volgen? Kritisch nadenken, meningen onderzoeken, je eigen oordeel leren vormen – dat zijn toch onmisbare vaardigheden in onze maatschappij? Vanuit die vraag ontwikkelde Eva-Anne Le Coultre het...