Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Groningen Centre of Energy Law ontvangt belangrijke EU-subsidie

Nieuwe postmaster door subsidie-aanvraag zeker van eerste fase
09 december 2008

Het Groningen Centre of Energy Law aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen heeft een belangrijke Europese subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van een nieuwe opleiding op het gebied van energierecht. De subsidie is bedoeld voor de verdere ontwikkeling van het curriculum van de opleiding en het uitvoeren van de eerste fase ervan. De subsidie past binnen het life long learning programma van de EU en is officieel toegekend aan het North Sea Energy Law Program.

De Faculteit Rechtsgeleerdheid in Groningen gaat samen met de rechtenfaculteiten van de universiteiten in Kopenhagen, Oslo en Aberdeen de nieuwe opleiding aanbieden. De opleiding is bedoeld voor juristen die werken in de energiesector en daarin een verdiepende cursus willen doen. De opleiding gaat twee jaar duren en omvat telkens twee weken intensief college, gevolgd door een periode van 3 maanden voor het uitwerken van opdrachten. De colleges vinden steeds in één van de deelnemende universiteiten plaats en behandelen de regulering van de elektriciteits- en gasmarkt, de opsporing en winning van aardolie en aardgas, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de klimaatbescherming. Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers van elke universiteit een certificaat. De certificaten vertegenwoordigen in totaliteit het diploma. Groningen is penvoerder van de opleiding.

De Europese Unie verleent niet veel van dergelijke subsidies. Van de 170 voorstellen die in 2008 in het kader van het Life Long Learning programme zijn goedgekeurd, is dit programma het enige juridische programma dat een subsidie tegemoet kan zien.
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:13

Meer nieuws