Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Begrijpend lezen voor mensen met een verstandelijke handicap, P.G.T. Nicolay, H. Nakken en K.P. van den Bos

25 november 2008

Begrijpend Lezen voor mensen met een verstandelijke handicap; P.G.T. Nicolay, H. Nakken en K.P. van den Bos

Uitgever Lemniscaat
uitgave: 2008
pagina's: 120
ISBN: 9789047700364

Lezen is een basisvaardigheid die je moet beheersen om mee te kunnen doen in de samenleving. Het wordt kinderen met een verstandelijke beperking wel geleerd, maar dat blijft veelal steken in het spellend (aanvankelijk) lezen. Aan begrijpend lezen wordt in het speciaal onderwijs weinig tijd besteed, omdat men er nog te veel van uitgaat dat deze vaardigheid voor velen onhaalbaar is en dat er weinig bruikbare leesmethoden voorradig zijn.
Dit praktijkboek is in eerste instantie opgezet voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke handicap en met een leesniveau vergelijkbaar met dat van leerlingen van begin groep 5 van het reguliere basisonderwijs. Er zijn dan ook teksten opgenomen die aansluiten bij de belevings- en interessewereld van volwassenen met een verstandelijke handicap - teksten over bankzaken, partnerkeuze, et cetera. Omdat er in het basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs grote belangstelling bestaat voor het gebruikte programma, worden er aanwijzingen gegeven die het boek eveneens geschikt maken voor de leerlingen van die scholen. De meeste gehanteerde leesteksten zijn qua taalgebruik en belevingsniveau bruikbaar voor kinderen (adolescenten).

Dit boek wil een bijdrage leveren aan een betere integratie van mensen met een verstandelijke handicap in de samenleving.

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws