Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Begrijpend lezen voor mensen met een verstandelijke handicap, P.G.T. Nicolay, H. Nakken en K.P. van den Bos

25 november 2008

Begrijpend Lezen voor mensen met een verstandelijke handicap; P.G.T. Nicolay, H. Nakken en K.P. van den Bos

Uitgever Lemniscaat
uitgave: 2008
pagina's: 120
ISBN: 9789047700364

Lezen is een basisvaardigheid die je moet beheersen om mee te kunnen doen in de samenleving. Het wordt kinderen met een verstandelijke beperking wel geleerd, maar dat blijft veelal steken in het spellend (aanvankelijk) lezen. Aan begrijpend lezen wordt in het speciaal onderwijs weinig tijd besteed, omdat men er nog te veel van uitgaat dat deze vaardigheid voor velen onhaalbaar is en dat er weinig bruikbare leesmethoden voorradig zijn.
Dit praktijkboek is in eerste instantie opgezet voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke handicap en met een leesniveau vergelijkbaar met dat van leerlingen van begin groep 5 van het reguliere basisonderwijs. Er zijn dan ook teksten opgenomen die aansluiten bij de belevings- en interessewereld van volwassenen met een verstandelijke handicap - teksten over bankzaken, partnerkeuze, et cetera. Omdat er in het basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs grote belangstelling bestaat voor het gebruikte programma, worden er aanwijzingen gegeven die het boek eveneens geschikt maken voor de leerlingen van die scholen. De meeste gehanteerde leesteksten zijn qua taalgebruik en belevingsniveau bruikbaar voor kinderen (adolescenten).

Dit boek wil een bijdrage leveren aan een betere integratie van mensen met een verstandelijke handicap in de samenleving.

Laatst gewijzigd:11 februari 2020 15:48

Meer nieuws

 • 24 januari 2022

  Doofblinden hebben plezier dankzij zintuigenverhalen

  De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt samen met Koninklijke Kentalis of zintuigenverhalen – verhalen die via bijvoorbeeld geur of aanraking verteld worden – kunnen helpen om communicatie met doofblinde mensen te verbeteren.

 • 11 januari 2022

  Open access boek leert onderzoekers programmeertaal ‘Julia’

  Op 1 november 2021 heeft PhD student psychologie Rik Huijzer een open access boek over programmeertaal ‘Julia’ gepubliceerd. Met het boek hoopt hij onderzoekers handvatten te geven om zelf met Julia aan de slag te gaan.

 • 14 december 2021

  Generations and Gender Programme opgenomen in ESFRI Roadmap 2021

  Het Generations and Gender Programme (GGP) is officieel erkend als belangrijke onderzoeksinfrastructuur. Op 7 december werd bekendgemaakt dat het programma één van de elf projecten is die in de ESFRI-roadmap 2021 worden opgenomen.