Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

De ontwikkeling van kinderen met problemen: gewoon anders: E.J. Knorth, H.Nakken, C.E. Oenema-Mostert, A.J.J.M. Ruijssenaars, J. Strijker (red.)

10 november 2008
.
.

De ontwikkeling van kinderen met problemen: gewoon anders: E.J. Knorth, H.Nakken, C.E. Oenema-Mostert, A.J.J.M. Ruijssenaars, J. Strijker (red.)

Garant-Uitgevers
Verschenen: 2008
Pagina's: 251
ISBN: 978 90 441 2394 4

Kinderen met (dreigende of al ernstig gebleken) problemen ontwikkelen zich opvallend. Ze kunnen onder andere opvallen ten opzichte van een algemene standaard, bijvoorbeeld wanneer de gemiddelde ontwikkeling als norm geldt, maar ook ten opzichte van hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld als daarin op een bepaald moment om watvoor interne of externe reden dan ook een niet-verwachte verandering optreedt. Een ontwikkeling die zó opvallend is dat ze als ‘niet-normaal’ wordt beschouwd, roept vragen op: Wie bepaalt de norm voor wat ‘normaal’ is? Wanneer zijn betrouwbare uitspraken over afwijkingen van de norm mogelijk? Zijn zulke problemen te voorkomen? Is het ethisch verantwoord om preventief in een ontwikkeling te interveniëren voor een probleem dat wellicht nooit ontstaat?Wat is het doel van interventie: het bereiken of zo dicht mogelijk benaderen van de ‘normale’ ontwikkeling?

In dit boek bekennen pedagogen kleur en expliciteren ze de vaak impliciete stellingen die tegenover zulke vragen worden ingenomen. Ze geven aan wat voor hen de actuele richtinggevende ideeën zijn op het gebied van diagnostiek en interventie. Zo is het boek meteen een interessante toetssteen voor elke pedagogische hulpverlener die wil reflecteren over de eigen opvattingen en interpretaties.

De redacteuren zijn allen verbonden aan de Vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Erik Knorth en Wied Ruijssenaars zijn hoogleraar, Han Nakken is emeritus-hoogleraar, Ineke Oenema-Mostert is universitair docent, Johan Strijker is universitair hoofddocent.

Laatst gewijzigd:07 december 2023 12:18

Meer nieuws