Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Mr. van de dinsdag: Leon Verstappen

20 oktober 2008

Op Mr. Online, de website van Mr. magazine voor juristen, is Leon Verstappen op 14 oktober mr. van de dag vanwege zijn betrokkenheid bij het ProLand project, dat de Chinese overheid helpt bij het opzetten van een landregistratiestelsel ter bevordering van de positie van arme boeren op het Chinese platteland.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:48

Meer nieuws