Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

'Patiëntendossier schendt eed van arts'

17 september 2008

Het elektronisch patiëntendossier staat op gespannen voet met de plicht tot geheimhouding van de arts, stellen Jaap Dijkstra, docent Recht & ICT aan de RUG, en Marie-José Bonthuis, zelfstandig IT-jurist, in een artikel in  NRC Handelsblad van 15 september 2008.

Laatst gewijzigd:21 november 2018 10:34

Meer nieuws