Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nederland deugt: Jan Pieter van Oudenhoven et al. (in samenwerking met ISW )

26 mei 2008
.
.

Nederland deugt door Prof.dr. J.P.L.M. van Oudenhoven, Drs. A. Blank, Prof.dr. F. Leemhuis, Drs. M. Pomp, Drs. A.F. Sluis

Uitgever Van Gorcum
Verschenen: mei 2008
Pagina's: 108
ISBN: 9789023244349

Uitgave in samenwerking met Instituut voor integratie en sociale weerbaarheid (ISW)


De laatste jaren is de aandacht voor religie in Nederland sterk toegenomen, wat mogelijk een gevolg is van het toenemende aantal moslim-immigranten in Nederland. De religieuze tegenstellingen tussen moslims enerzijds en christenen en niet-religieuzen anderzijds overheersen het multiculturele debat. Dat religie een centrale rol speelt bij de integratieproblemen is te verklaren vanuit de grote invloed van religie op de groepsidentiteit van immigranten en autochtonen. Daarom kan religie een rol spelen bij het verbeteren van de integratie van moslims in Nederland.

Het onderzoek beschreven in dit boek geeft daartoe een aanzet. Uitgangspunt is dat religie invloed heeft op de morele dimensie van het menselijk gedrag. Religie vertelt wat een ‘goed mens’ en wat een ‘slecht mens’ is, en schrijft voor welke deugden gelovigen dienen na te streven. In dit onderzoek is nagegaan welke deugden door moslims, katholieken, protestanten en niet-religieuzen in Nederland worden uitgedragen. In hoeverre komen de opvattingen over deugden overeen tussen deze verschillende groepen? Welke deugden zouden de integratie kunnen stimuleren en processen van uitsluiting kunnen remmen? Wie heeft de grootste invloed binnen deze groepen en op wie kunnen interventies ter bevordering van integratie dus het beste gericht worden? Daarbij wordt speciaal ingegaan op de morele rol van imams. Welke religieuze deugden willen imams aan de gemeenschap van gelovigen meegeven in hun preek? Verschillen zij hierin? En waar baseren zij zich dan op? Van welke bronnen maken imams gebruik bij hun preken?

In 'Nederland Deugt' komen bovengenoemde vragen aan bod. Dit onderzoek, dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken door het instituut voor Integratie en Sociale Weerbaarheid van de Rijksuniversiteit Groningen is verricht, is een eerste empirische analyse van de deugden die door de grote religieuze groepen en niet-religieuzen worden uitgedragen. Er komen geen kant en klare oplossingen voor de integratieproblemen naar voren, maar wel richtlijnen voor integratiebevorderende programma’s.

Laatst gewijzigd:30 november 2023 12:25

Meer nieuws