Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Oratie - Chemie of chaos: uitdagingen bij het realiseren van groepspotentieel

27 maart 2008
Prof.dr. Gerben van der vegt
Prof.dr. Gerben van der vegt

Wanneer mensen hun krachten bundelen en collectief aan uitdagingen werken, zijn ze soms in staat om uitzonderlijke dingen te bereiken. Denk aan grote wetenschappelijke doorbraken en technologische ontwikkelingen. Maar soms leidt het het werken in groepen ook tot chaos en rampzalige gebeurtenissen.

In zijn oratie op 1 april as. zet hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie Gerben van der Vegt uiteen welke factoren zorgen voor chemie en welke factoren leiden tot chaos. Hij identificeert drie factoren die er voor kunnen zorgen dat groepen beter presteren dan individuen: 1. het verdelen van taken en verantwoordelijkheden, 2. het gezamenlijk verwerken van informatie en 3. de diversiteit aan meningen en perspectieven binnen groepen.

Van der Vegt gaat ook in op empirisch onderzoek waaruit blijkt dat het niet goed ‘managen’ van deze factoren soms tot problemen in de onderlinge samenwerking leidt. Meer dan vijftig jaar groepsdynamisch onderzoek biedt een schat aan informatie en instrumenten die kunnen worden gebruikt voor het realiseren van de voordelen en minimaliseren van de nadelen van het werken in groepen.

Het recent opgerichte Expertisecentrum Human Resource Management & Organizational Behavior van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, waar Van der Vegt deel van uitmaakt, gaat de komende jaren aandacht besteden aan het uitbouwen van bestaande groepsdynamische kennis en de implementatie en toepassing daarvan in het bedrijfsleven.

Oratie
Datum, tijd en plaats: 1 april 2008, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Titel: Chemie of chaos: uitdagingen bij het realiseren van groepspotentieel


> Zie ook: Van der Vegt hoogleraar Work and organizational psychology [13 mrt 2007]

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52

Meer nieuws