Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Oratie: Net Werkt! over innovatie & relaties

06 maart 2008
Prof. Roger Leenders
Prof. Roger Leenders

Datum en tijd: 11 maart 2008, 16.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Prof.dr. Roger Leenders, hoogleraar Netwerken in markt- en productinnovatie bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, gaat in zijn oratie ‘Net Werkt! Over innovatie en relaties’ in op de interactie tussen diverse partijen in een innovatieproces.

De meeste innovatietrajecten zijn complexe samenwerkingsverbanden tussen individuen, teams, bedrijven, overheden en andere partijen. Zo’n samenwerking is noodzakelijk om de kennis, expertise, ideeën en andere middelen samen te brengen die nodig zijn voor succesvol innoveren. Dat bekent echter ook dat het succes van een innovatietraject in hoge mate afhankelijk is van het succes van de samenwerking tussen de betrokken partijen.

Leenders belicht in zijn rede de interactie tussen de diverse deelnemers in het innovatieproces. Hij gaat onder meer in op vragen als hoe de creativiteit van een innovatieteam wordt beïnvloed door de communicatie tussen de leden van het team, hoe en in hoeverre benodigde kennis tijdig bij de juiste participanten aanwezig is, en hoe de innovativiteit van een bedrijf kan worden gestimuleerd door gebruik te maken van kennis en expertise elders in de markt.

In zijn rede besteedt Leenders uitgebreid aandacht aan het gebruik van de ‘sociaal netwerk analyse’ voor het bestuderen van dergelijke vraagstukken. Door interactie te modelleren als netwerken en ze met moderne netwerkanalysetools te bestuderen is het mogelijk om het interactieproces nauwkeurig te analyseren en begrijpen. Leenders bespreekt tevens een aantal bevindingen uit recent onderzoek en sluit af met een agenda voor toekomstig onderzoek.

Zie ook: 04-04-07 Leenders hoogleraar Netwerken in markt- en productinnovatie

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52
printView this page in: English

Meer nieuws