Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Proefschrift: 'Negatieve én positieve effecten bij verschil in taakafhankelijkheid binnen teams'

17 januari 2008
Simon de Jong
Simon de Jong

Een van de belangrijkste theorieën om het functioneren van werkteams te begrijpen is de interdependentietheorie. Simon de Jong onderzocht in zijn proefschrift een dimensie van deze theorie waar nog weinig onderzoek naar was gedaan: asymmetrie in taakafhankelijkheid tussen medewerkers. Hij promoveert op 24 januari in de economie en bedrijfskunde.

Taakafhankelijkheid is de mate waarin teamleden materialen, informatie of expertise moeten uitwisselen om een gewenste prestatie te bereiken. Omdat de minder afhankelijke persoon in een werkrelatie macht kan uitoefenen op de meer afhankelijke persoon, was de algemene verwachting dat asymmetrie in taakafhankelijkheid negatief kan zijn voor teamprocessen en -uitkomsten. Het onderzoek van De Jong wijst hier inderdaad op. Er blijken echter ook positieve effecten voor te kunnen komen.

De Jong concludeert dat negatieve effecten optreden wanneer de mate van taakafhankelijkheid tussen teamleden laag is of wanneer prestatiefeedback de teamleden richt op het behalen van een hoge individuele prestatie. Asymmetrie in taakafhankelijkheid kan echter ook positieve gevolgen hebben voor teamprocessen. Dat is het geval wanneer de taakafhankelijkheid hoog is of wanneer feedback teamleden richt op het behalen van een hoge groepsprestatie.

C
urriculum vitae
Simon de Jong (Den Haag, 1979) studeerde organisatiepsychologie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. De Jong werkt bij Deloitte Consulting - HR Transformation.

Datum en tijd: 24 januari 2008, 16.15 uur
Promovendus: S.B. de Jong
Proefschrift: Asymmetry in task dependence among team members
Promotor(es): prof.dr. G.S. van der Vegt en prof.dr. H.B.M. Molleman
Faculteit: economie en bedrijfskunde
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatie: Simon de Jong, 06-1234 45 42, sdejong@deloitte.nl

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:52
printView this page in: English

Meer nieuws