Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

PEIC en Faculteit Bedrijfskunde werken samen aan groot planningsproject

10 juli 2007

Consultants van het Planningsexpertise- & InnovatieCentrum PEIC hebben samen met wetenschappers van Faculteit Bedrijfskunde een grote opdracht binnengehaald. Voor ± €400.000,- doen zij onderzoek naar het verbeteren van de planning bij een (anonieme) landelijke organisatie.

Het PEIC is gelieerd aan de Faculteit Bedrijfskunde en vult het facultaire wetenschappelijk onderzoek aan met praktisch advies. Het PEIC biedt bovendien postacademisch onderwijs aan planningsprofessionals uit het bedrijfsleven. Zo gaat op 25 oktober 2007 de leergang Planning Management van start.

Verre van optimaal
In verband met de vertrouwelijkheid van het binnengehaalde onderzoek, wordt de opdrachtgever niet bekend gemaakt, maar het betreft een landelijk werkende organisatie met meer dan honderd instellingen. Een verkennend onderzoek onder enkele van deze instellingen wijst er op dat de personele inzet verre van optimaal is. Het serviceniveau dat deze instellingen -volgens eigen standaarden- moeten bieden, blijkt bovendien vaak te wensen over te laten. Verder zijn de instellingen onvoldoende in staat om de beschikbare middelen zodanig in te zetten dat al het werk daadwerkelijk gedaan wordt.

Meer doen met minder mensen
De geconstateerde situatie roept bij de organisatie onder andere vragen op over de gewenste sterkte van de bezetting en de bijbehorende oplopende personeelskosten. Deskundigen van het PEIC en de Faculteit Bedrijfskunde stellen vast dat ook de organisatie van de huidige planning vragen oproept. Zij zullen de komende tijd de oplossing zoeken via innovatie in planning: meer doen met minder mensen.

Plezieriger werken
Het PEIC heeft een eigen systematiek: vóórdat wordt gesproken over besturing en innovatie van planning, wordt de planningsorganisatie uitgedrukt in 'kernprestatieindicatoren'. Volgens het principe 'meten is weten' zal eerst de planning worden gecontroleerd. Het PEIC voert deze controleronde uit, daarbij gebruikmakend van instrumentarium dat door de Faculteit Bedrijfskunde ontwikkeld is. De bedrijfskundigen bezien vervolgens in hoeverre flexibele inzet van werknemers op termijn kan helpen om de werkroosters effectiever te maken. Verder doen zij onderzoek naar netwerken, rechtvaardigheidsbeleving van planning, stakeholderanalyse en vormen van samenwerking in planning. Met al deze ervaringen wordt uiteindelijk een innovatief organisatiemodel ontwikkeld waarmee de opdrachtgever haar planningsfunctie beter kan aansturen. De afzonderlijke instellingen krijgen zo meer greep op hun eigen activiteiten en kunnen de kwaliteit van hun werk verhogen. Last but not least heeft dit tot gevolg dat het werkklimaat in de instellingen verbetert: de planners en geplanden werken plezieriger dan voorheen.

Meer informatie
PEIC: dr. J. Waalkens, directeur, tel. (050)577 79 28, email: j.waalkens@peic.nl, bezoekadres: Pleiadenlaan 8–508, Groningen.

Laatst gewijzigd:31 januari 2018 11:51

Meer nieuws